tạp chí bầu trời

VATM ký kết Thỏa thuận tài trợ với USTDA

Ngày 16/12, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) và Cơ quan thương mại và phát triển Hoa Kỳ (USTDA) tổ chức lễ ký kết Thỏa thuận tài trợ phi dự án hỗ trợ kỹ thuật thí điểm về dự báo thời tiết hàng không tại Việt Nam. Lễ ký được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối từ trụ sở của USTDA tại Washington DC và trụ sở của VATM tại Hà Nội.

Ông Võ Huy Cường - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Phạm Việt Dũng, Tổng Giám đốc Đoàn Hữu Gia, Phó Tổng Giám đốc Lê Quốc Khánh, Phó Tổng Giám đốc Hồ Sỹ Tùng cùng đại diện một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng công ty tham dự lễ ký.

Đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, bà Marie Damour - Đại biện lâm thời và ông Charles Ranado - Tham tán Thương mại tham dự và chứng kiến lễ ký tại điểm cầu tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội.

Toàn cảnh Lễ ký kết tại trụ sở VATM

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam là Bên nhận tài trợ trong thỏa thuận này sau khi được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận tại Quyết định số 1965/QĐ-BGTVT 15/11/2021 về việc “Phê duyệt nội dung Văn kiện phi dự án hỗ trợ kỹ thuật Thí điểm về dự báo thời tiết hàng không tại Việt Nam”.

Đây là khoản viện trợ phi dự án, không hoàn lại, phi chính phủ nước ngoài của Chính phủ Hoa Kỳ thông qua Cơ quan thương mại và phát triển Hoa Kỳ trong khuôn khổ Chương trình hợp tác Hàng không Hoa Kỳ - Đông Nam Á (ACP).

Theo các điều khoản của Thỏa thuận tài trợ, USTDA đồng ý cấp cho VATM số tiền là một triệu sáu mươi bốn nghìn hai trăm mười ba đô la Mỹ (1.064.213 USD) để thực hiện Hỗ trợ kĩ thuật dự án thí điểm dự báo thời tiết hàng không tại Việt Nam. Công ty IMSG (I.M System Group, Inc) của Hoa Kỳ là Nhà thầu để cung cấp Hỗ trợ kĩ thuật. Bên tài trợ (USTDA) sẽ thay mặt cho Bên nhận tài trợ (VATM) giải ngân trực tiếp khoản tài trợ cho Nhà thầu. Việc chi trả sẽ được thực hiện dựa trên kết quả nghiệm thu các nhiệm vụ của dự án do VATM phê duyệt.


 Lễ ký được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối từ trụ sở của USTDA tại Washington DC
và trụ sở của VATM tại Hà Nội

Nội dung chính của dự án là thiết lập Hệ thống mô hình số trị (Numerical Weather Prediction), sử dụng phiên bản dùng thử eIAWS® với số liệu đầu vào là số liệu mô hình toàn cầu, đồng thời bổ sung thêm dữ liệu quan trắc địa phương (ví dụ số liệu quan trắc thời tiết bề mặt, radar thời tiết, ảnh mây vệ tinh…) sẵn có tại Việt Nam bằng quá trình đồng hóa dữ liệu (DA) để cải thiện độ chính xác các sản phẩm dự báo. Trong quá trình thử nghiệm eIAWS®, Nhà thầu sẽ nghiên cứu điều chỉnh các thông số Hệ thống để bảo đảm các sản phẩm dự báo đầu ra có độ chính xác đáp ứng được yêu cầu khai thác.

Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao năng lực cho các dự báo viên hiểu được các sản phẩm của Hệ thống dự báo số trị và sử dụng chúng để phục vụ công tác điều hành bay; nâng cao năng lực cho các Kiểm soát viên không lưu, nhân viên Quản lý luồng không lưu (ATFM) trong việc khai thác các sản phẩm của hệ thống nhằm đảm bảo an toàn bay. Đồng thời, thông qua dự án VATM có được một sản phẩm tư vấn giúp cho việc xác định chiến lược dài hạn (5-10 năm) một cách tối ưu về công nghệ, chi phí, nhân lực và phù hợp với thực tế khai thác nhằm nâng cấp một cách có hệ thống năng lực hệ thống hàng không dân dụng của Việt Nam, bảo đảm hoạt động bay an toàn, điều hòa, hiệu quả trong vùng trời trách nhiệm. Ngoài ra, nếu cần thiết, có thể mở rộng các chiến lược tương tự cho phạm vi rộng hơn ở khu vực Đông Nam Á.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Vinai Thummalapally – Quyền Giám đốc USTDA cho biết “Gói tài trợ này của USTDA cho VATM là khoản tài trợ đầu tiên mà USTDA thực hiện trong khuôn khổ Chương trình hợp tác Hàng không Hoa Kỳ - Đông Nam Á (ACP). Hỗ trợ của chúng tôi cho dự án của VATM hoàn toàn phù hợp với các mục tiêu của ACP, đồng thời cũng phù hợp với mục tiêu của USTDA đối với việc đẩy mạnh các dự án hạ tầng ưu tiên trên toàn thế giới mang lại lợi ích về khí hậu, lợi ích đối với Việt Nam và đối với Hoa Kỳ”.

Tại lễ ký, Chủ tịch Hội đồng thành viên Phạm Việt Dũng nhấn mạnh “Năng lực dự báo thời tiết hàng không và việc sử dụng một cách có hiệu quả các sản phẩm dự báo có tác động trực tiếp đến an toàn và hiệu quả trong khai thác hàng không. Khoản viện trợ của USTDA theo thỏa thuận hợp tác này sẽ giúp VATM nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ nhằm đảm bảo an toàn điều hòa hiệu quả cho các hoạt động bay trong vùng trời trách nhiệm.


Tổng Giám đốc Đoàn Hữu Gia đại diện VATM​ ký kết Thỏa thuận

Đại diện VATM, Tổng Giám đốc Đoàn Hữu Gia và đại diện USTDA, ông Vinai Thummalapally – Quyền Giám đốc USTDA đã ký kết Thỏa thuận. Trên cơ sở nội dung Thỏa thuận tài trợ, VATM sẽ làm việc với Nhà thầu thống nhất dự thảo hợp đồng trình USTDA phê duyệt để triển khai thực hiện dự án. Dự án dự kiến được thực hiện trong thời gian 21 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng giữa VATM và IMSG, nhưng không được kết thúc muộn hơn ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA - United States Trade and Development Agency) là một cơ quan độc lập của chính phủ Hoa Kỳ, được thành lập vào năm 1961 để thúc đẩy phát triển kinh tế và lợi ích thương mại của Hoa Kỳ tại các nước đang phát triển và có thu nhập trung bình, đồng thời giúp các doanh nghiệp Mỹ xuất khẩu sản phẩm và dịch vụ của họ, từ đó tạo ra việc làm cho Hoa Kỳ.

Các chương trình của USTDA được thiết kế để giúp các nước thiết lập môi trường thương mại thuận lợi và cơ sở hạ tầng hiện đại thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Là một phần của các chương trình của mình, USTDA tài trợ cho các hình thức hỗ trợ kỹ thuật khác nhau, phân tích đầu tư sớm, đào tạo, thăm quan định hướng và hội thảo kinh doanh trong các lĩnh vực xây dựng năng lực thương mại và phát triển ngành cũng như xác định dự án và phân tích đầu tư.

Chương trình hợp tác hàng không Hoa Kỳ-Đông Nam Á (SEA ACP) là chương trình quan hệ đối tác công tư theo ngành và được chính phủ hỗ trợ, được thành lập vào năm 2019 bởi USTDA, Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ, Cục Hàng không Liên bang, Cục An ninh Vận tải, Bộ Thương mại Hoa Kỳ và ngành công nghiệp Hoa Kỳ. SEA ACP gắn kết các bên liên quan trong lĩnh vực hàng không trong khu vực và thiết kế các chương trình thúc đẩy hợp tác kỹ thuật, chính sách và thương mại.

            Nguồn: VPTCT

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận