tạp chí bầu trời
HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP HÀNG KHÔNG VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN TỚI VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỚI NHÀ NƯỚC   

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP HÀNG KHÔNG VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN TỚI VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỚI NHÀ NƯỚC  

Sau khi chiến lược “thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh” được đề ra, 6 tháng đầu năm ngành hàng không bắt đầu có những tín hiệu khả quan. Tuy nhiên, vẫn còn gặp không ít khó khăn tồn tại từ thời điểm dịch bùng phát nên cần phải có giải pháp khắc phục, hoàn thiện hơn nữa trong hoạt động doanh nghiệp hàng không.
Hội thảo quốc tế “Phục hồi và phát triển ngành hàng không Việt Nam trong bối cảnh mới”

Hội thảo quốc tế “Phục hồi và phát triển ngành hàng không Việt Nam trong bối cảnh mới”

Ngành hàng không được đánh giá là một trong những ngành bị chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19. Nhằm đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khan cho ngành. Sáng ngày 24/5/2022, Tạp chí Cộng sản, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế: “Phục hồi và phát triển ngành hàng không Việt Nam trong bối cảnh mới”.