tạp chí bầu trời
Nghệ An: Đầu tư 230 tỷ đồng để nâng cấp Cảng hàng không Quốc tế Vinh

Nghệ An: Đầu tư 230 tỷ đồng để nâng cấp Cảng hàng không Quốc tế Vinh

UBND tỉnh Nghệ An vừa có Quyết định về nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) thực hiện dự án mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay Cảng hàng không Quốc tế Vinh.