tạp chí bầu trời
Khánh thành Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên

Khánh thành Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên

VATM và Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải ký kết thỏa thuận hợp tác

VATM và Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải ký kết thỏa thuận hợp tác

Chiều 11/4/2024, tại trụ sở Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải (TDSI) và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác với mục tiêu phát huy thế mạnh trên các lĩnh vực hoạt động của mỗi bên nhằm tăng cường hợp tác, hỗ trợ, cùng nhau hướng đến sự phát triển lâu dài và bền vững.