tạp chí bầu trời
Sân bay Vinh và Đồng Hới xuất hiện sương mù dày đặc làm ảnh hưởng đến hoạt động bay

Sân bay Vinh và Đồng Hới xuất hiện sương mù dày đặc làm ảnh hưởng đến hoạt động bay