tạp chí bầu trời
VATM tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ

VATM tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ

Ngày 12/4, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ, bổ nhiệm ông Hồ Tuấn Sỹ giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam; bổ nhiệm ông Phạm Văn Tam giữ chức vụ Phó Trưởng ban Kế hoạch – Đầu tư.