tạp chí bầu trời

Vì sao chưa thể bố trí vốn đầu tư 4 tuyến quốc lộ tại tỉnh Thanh Hóa?

Bộ Giao thông Vận tải sẽ nghiên cứu đầu tư nâng cấp các tuyến quốc lộ trên địa bàn Thanh Hóa vào thời điểm thích hợp khi cân đối được nguồn vốn.

Một đoạn tuyến quốc lộ tại khu vực miền Bắc. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Một đoạn tuyến quốc lộ tại khu vực miền Bắc. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Bộ Giao thông Vận tải vừa phản hồi liên quan đến việc đầu tư phát triển hạ tầng giao thông các tuyến đường quốc lộ kết nối với Cao tốc Bắc-Nam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, đối với 6 tuyến quốc lộ kết nối với Cao tốc Bắc-Nam phía Đông thuộc trách nhiệm Trung ương quản lý, trong đó tuyến Quốc lộ 47 đã đầu tư phù hợp theo quy hoạch, đảm bảo khả năng kết nối với các trục dọc (Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh); tuyến đường Nghi Sơn-Bãi Trành mới đầu tư theo quy hoạch, đảm bảo khả năng kết nối với Quốc lộ 1 và Khu kinh tế Nghi Sơn.

Còn lại 4 tuyến quốc lộ gồm Quốc lộ 217, 217B, 45, 47B do kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Giao thông Vận tải được Quốc hội thông qua danh mục với nguồn lực tập trung chủ yếu cho các dự án động lực quan trọng, cấp bách theo các nguyên tắc, tiêu chí của Quốc hội, Chính phủ, nên chưa thể cân đối bố trí vốn để đầu tư các tuyến quốc lộ này. Bộ Giao thông Vận tải sẽ nghiên cứu đầu tư vào thời điểm thích hợp khi cân đối được nguồn vốn.

Trước mắt, để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, Bộ Giao thông Vận tải đã giao Cục Đường bộ Việt Nam triển khai sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, xử lý điểm đen... các tuyến quốc lộ kết nối với Cao tốc Bắc-Nam phía Đông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong các năm 2022, 2023 với kinh phí khoảng 250 tỷ đồng.

Năm 2024, Bộ Giao thông Vận tải đã tiếp tục bố trí khoảng 112 tỷ đồng để tiếp tục duy tu, sửa chữa trên các tuyến quốc lộ kết nối cao tốc từ nguồn vốn bảo trì đường bộ, bảo đảm khai thác an toàn và tạo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân.

Đối với 5 tuyến đường địa phương kết nối với tuyến Cao tốc Bắc-Nam phía Đông, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa hiện đang triển khai đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 8.800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2025.

Ngoài ra, theo lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, trên tuyến đường bộ Cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Thanh Hóa là tuyến Mai Sơn-Quốc lộ 45 đã đầu tư tổng số 7 nút giao thông để kết nối với các tuyến đường địa phương và các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh (trong phạm vi nút giao đã đầu tư mở rộng các tuyến đường hiện hữu để đảm bảo khả năng kết nối với tuyến đường cao tốc)./.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận