tạp chí bầu trời
Đắk Nông: Hàng loạt xe vận tải cơi nới thành,thùng, quá khổ, quá tải bị xử lý nghiêm.

Đắk Nông: Hàng loạt xe vận tải cơi nới thành,thùng, quá khổ, quá tải bị xử lý nghiêm.

Xe vận tải cơi nới thành thùng, chở quá tải trọng đều tiềm ẩn tai nạn giao thông, làm hỏng kết cấu đường sá. CSGT trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Nông ra quân rà soát kiểm tra thực hiện kiểm tra, xử lý tình trạng xe vận tải cơi nới thành thùng, chở quá tải trọng.