tạp chí bầu trời

VATM tổ chức Hội nghị Khoa học và công nghệ

Hội nghị Khoa học và công nghệ (KH&CN) của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam vừa diễn ra tại trụ sở theo hình thức trực tuyến để tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020 và triển khai thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2021.

Chủ tịch HĐTV - Phạm Việt Dũng trao thưởng cho 03 đồng chí đã có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học

Hội nghị đón tiếp hơn 100 đại biểu đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Phát triển khoa học và công nghệ, Vụ Pháp chế, Cục Thuế Hà Nội và Phòng Khoa học công nghệ và môi trường - Cục Hàng không Việt Nam cùng các Lãnh đạo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, đại diện các đơn vị, cá nhân, các cơ quan có liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ của Tổng công ty cùng tham dự.

Mở đầu hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Hồ Sỹ Tùng - Chủ tịch Hội đồng Khoa học công nghệ báo cáo nêu bật các thành tựu đã đạt được trong công tác nghiên cứu khoa học của Tổng công ty. Mặc dù gặp nhiều khó khăn của dịch bệnh Covid-19, nhưng năm 2020 hoạt động KH&CN diễn ra mạnh hơn so với năm 2019 (giá trị giải ngân lớn gấp 3 lần). Với sự quan tâm của Lãnh đạo Tổng công ty, sự tham gia quyết liệt của Hội đồng KH&CN, sự phối hợp giữa các ban chức năng và đơn vị, tinh thần làm việc trách nhiệm cao của lực lượng lao động thực hiện các công tác KH&CN đã không ngừng cố gắng vượt khó khăn, hoàn thành tốt kế hoạch. Năm 2020, Hội đồng KH&CN đã nghiệm thu 01 nhiệm vụ KH&CN và chuyển giao áp dụng kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ KH&CN vào sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Hiện nay, đang triển khai thực hiện hợp đồng 07 nhiệm vụ KH&CN, Hội đồng cũng đang thẩm định kinh phí thực hiện 05 nhiệm vụ để có cơ sở phê duyệt các nhiệm vụ KH&CN. Nhiều nhiệm vụ KH&CN được phê duyệt trong kế hoạch năm các đơn vị cũng đang trên đà nghiên cứu thực hiện. Công tác báo cáo, thống kê tuân thủ đúng các quy định, chính sách của Nhà nước. Đảm bảo rõ ràng chặt chẽ được các cơ quan quản lý các cấp đánh giá chấp nhận. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng KH&CN cũng nêu những nội dung nhiệm vụ chủ yếu trong Kế hoạch hoạt động KH&CN của TCTQLBVN giai đoạn 05 năm 2021 – 2025 và các nhiệm vụ chính của năm kế hoạch 2021 để hội nghị kịp thời nắm bắt, triển khai trong thời gian tới. Phó Tổng Giám đốc chỉ ra và yêu cầu các cơ quan đơn vị nhìn nhận lại các khó khăn, tồn tại trong việc triển khai công tác nghiên cứu khoa học để cùng khắc phục tháo gỡ các vướng mắc trong thời gian tới, nhất là do diễn biến tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên Phạm Việt Dũng ghi nhận những kết quả đạt được của Hội đồng Khoa học công nghệ. Chủ tịch ghi nhận các khó khăn vướng mắc mà đại diện các cơ quan, đơn vị tham dự Hội nghị chia sẻ khi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, những bất cập về thủ tục, các cơ chế, chính sách. Chủ tịch nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ cần đầu tư nhiều thời gian, chất xám. Do vậy, các đề tài nghiên cứu ứng dụng nên bám sát lộ trình của Bộ Giao thông vận tải để các sản phẩm làm ra được các cấp ghi nhận, ứng dụng vào thực tiễn, hướng đến sự phát triển bền vững, tự chủ trong đổi mới công nghệ tại Tổng công ty. Chủ tịch cam kết sẽ điều chỉnh kịp thời từ các cơ quan tài chính, kế hoạch - đầu tư để cùng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc còn tồn tại, tạo hành lang mới thông thoáng cho các cơ quan, đơn vị, cho những cá nhân đam mê nghiên cứu khoa học yên tâm nghiên cứu, thúc đẩy các hoạt động có chất lượng và hiệu quả. Tiếp đó, Chủ tịch thay mặt Tổng công ty biểu dương và trao thưởng cho 03 đồng chí ở các đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào thực tiễn của Tổng công ty.

Đề cao việc tổ chức thành công Hội nghị KH&CN, đồng thời biểu dương các nhiệm vụ đã đạt được của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, ông Đỗ Hồng Giang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ KH&CN cũng chia sẻ với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam nói chung và các cá nhân làm công tác nghiên cứu khoa học nói riêng về các vướng mắc trong cơ chế, chính sách để từng bước tháo gỡ để thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học. Cùng chia sẻ tại hội nghị, các đồng chí đại diện cho Sở KH&CN, Phòng Khoa học công nghệ và môi trường - Cục HKVN đều cho rằng: Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã đi rất đúng hướng khi tập trung nghiên cứu các đề tài ứng dụng sát với thực tiễn gắn với lao động sản xuất. Như vậy, Tổng công ty đã bước đầu thành công trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Buổi chiều cùng ngày, hội nghị đã giành phần lớn thời gian để thảo luận và tiếp tục nghe những chia sẻ của đại diện các cơ quan đơn vị thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, các nhà nghiên cứu khoa học và những người làm chủ đề tài khoa học của Tổng công ty. Các ý kiến tập trung chủ yếu vào các giải pháp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng tâm năm 2021, trong đó phần lớn đề cập đến cơ chế, chính sách chi tiêu cho công tác Khoa học và công nghệ từ Quỹ Khoa học công nghệ của Tổng công ty, các thông tư, nghị định quy định về công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Hội nghị đã ghi nhận những đề xuất, cải tiến cơ chế quản lý thực hiện đề tài; giải pháp phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao, giải mã công nghệ thúc đẩy công tác khoa học công nghệ của Tổng công ty lên một bước tiến mới như Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã chia sẻ.

Trích nguồn: https://vatm.vn/vatm-to-chuc-hoi-nghi-khoa-hoc-va-cong-nghe-n6205.html

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận