tạp chí bầu trời
Công ty Quản lý bay miền Trung diễn tập An ninh Hàng không tại Trung tâm Kiểm soát TCTS Cam Ranh và Đài KSKL Tuy Hòa năm 2022

Công ty Quản lý bay miền Trung diễn tập An ninh Hàng không tại Trung tâm Kiểm soát TCTS Cam Ranh và Đài KSKL Tuy Hòa năm 2022

Căn cứ Quyết định số 5652/QĐ-QLB, ngày 01/12/2021 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về “Kế hoạch diễn tập cấp cơ sở đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD năm 2022”, ngày 14/02/2022, Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Trung đã phê duyệt thành lập Ban Chỉ huy diễn tập an ninh về đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng cấp cơ sở năm 2022.