tạp chí bầu trời
Hai đơn vị Taxi trúng thầu khai thác vị trí, mặt bằng cung cấp dịch vụ vận tải hành khách tại Cảng HKQT Vinh

Hai đơn vị Taxi trúng thầu khai thác vị trí, mặt bằng cung cấp dịch vụ vận tải hành khách tại Cảng HKQT Vinh