tạp chí bầu trời

Vietjet ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 137 tỷ đồng, tăng trưởng 184%

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vietjet ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 137 tỷ đồng, tăng trưởng 184% so với cùng giai đoạn năm ngoái. Với vốn chủ sở hữu đạt 17.005 tỷ đồng, hệ số nợ vay/vốn của Vietjet ở mức thấp 0,7 lần, mức tốt trong ngành hàng không thế giới.

Theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất quý II mới công bố, doanh thu thuần của Vietjet đạt hơn 3.540 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt, doanh thu kinh doanh vận tải hành khách của Vietjet tăng trưởng gần 3 lần, đạt 1.650 tỷ đồng và chiếm 46,6% tổng doanh thu. Mặt khác, sự suy giảm chỉ đến từ hoạt động chuyển quyền sở hữu và thương mại, giảm 61,5% còn 1.218 tỷ đồng. Dù vậy, do chưa cải thiện được tình trạng kinh doanh dưới giá vốn, Vietjet lỗ gộp gần 1.280 tỷ đồng.

Trong quý II, hãng tàu bay tư nhân này ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh, đạt trên 1.756 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 2,2 lần cùng kỳ. Nguồn thu này có được là do Vietjet đã thực hiện tái cấu trúc danh mục đầu tư, mở ra mảng kinh doanh tài chính, đầu tư dự án nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh, hỗ trợ hàng không, tối ưu sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu trong giai đoạn hàng không giảm khai thác trong quý.

Khấu trừ các chi phí vận hành, tài chính, Vietjet báo lãi trước thuế hơn 22 tỷ đồng, giảm 98% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Vietjet đạt 7.590 tỷ đồng, giảm 31%. Hoạt động tài chính khởi sắc đã giúp doanh nghiệp có lãi trước thuế trên 137 tỷ đồng, tăng trưởng 184% so với cùng giai đoạn năm 2020, cho dù trong kỳ khoản lợi nhuận khác sụt giảm đáng kể.

Vietjet đã vận chuyển hơn 4,8 triệu lượt hành khách trên toàn mạng bay và thực hiện 34.000 chuyến bay trong 6 tháng đầu năm. Các quy trình khai thác và tăng cường hoạt động khai thác hàng hóa tập trung hoàn thiện. Kết quả, hãng vận chuyển hơn 37.000 tấn hàng hóa, tăng hơn 40 - 45% so với cùng kỳ.

Hải Nam

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận