tạp chí bầu trời

VATM: Thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới. Theo nhiều dự báo, dịch bệnh có nguy cơ bùng phát mạnh tại nhiều nước trong thời gian tới. Tại Việt Nam, nguy cơ dịch bệnh vẫn thường trực.

hực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, để duy trì vững chắc thành quả phòng, chống dịch, tạo cơ sở thúc đẩy các hoạt động phục hồi, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được giao phát triển, bảo vệ sức khỏe cán bộ, công nhân viên, ngày 9/10/2020, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam ban hành công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phổ biến, quán triệt đến cán bộ, nhân viên, người lao động không được lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-10 của Tổng công ty.

Người lao động phải thực hiện nghiêm các biện pháp: đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các địa điểm và trên phương tiện giao thông công cộng; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; Hạn chế tụ tập đồng người tại nơi công cộng và giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc.

Kíp trực tại Đài Kiểm soát không lưu Nội Bài

Tổng công ty yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, đảm bảo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; Chủ trọng phòng, chống dịch tại các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay; Chủ động, chuẩn bị các kịch bản, cơ sở vật chất, nhân lực đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch; Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới để cán bộ, nhân viên, người lao động đề cao cảnh giác, đề phòng lây nhiễm dịch bệnh.

Trích nguồn: https://vatm.vn/vatm-thuc-hien-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-trong-tinh-hinh-moi-n6029.html

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận