tạp chí bầu trời

Vận tải Hàng không nội địa được kích hoạt trở lại từ ngày 1/10

Vận tải Hàng không nội địa chính thức kích hoạt bay trở lại từ ngày 1/10 và sẽ được khai thác theo 4 giai đoạn, áp dụng với các địa phương đã nới lỏng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, trong nội dung Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của Bộ GTVT vừa ban hành nêu rõ, vận tải hàng không nội địa sẽ được khai thác trở lại theo 4 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (tối đa 10 ngày kể từ ngày 1/10/2021), tần suất trên từng đường bay đối với từng hãng hàng không không vượt quá 50% so với trung bình 10 ngày đầu tiên của tháng 4/2021 của hãng hàng không đó và có giãn cách ghế trên tàu bay.

Giai đoạn 2 (tối đa 10 ngày kể từ ngày kết thúc giai đoạn 1), tần suất trên từng đường bay đối với từng hãng hàng không không vượt quá 70% so với trung bình 10 ngày đầu tiên của tháng 4/2021 của hãng hàng không đó (không phải giãn cách ghế trên tàu bay).

Giai đoạn 3 (thực hiện kể từ khi kết thúc giai đoạn 2), tần suất trên từng đường bay đối với từng hãng hàng không không vượt quá tần suất trung bình 10 ngày đầu tiên của tháng 4/2021 của hãng hàng không đó (không phải giãn cách ghế trên tàu bay).

Giai đoạn 4 (trạng thái bình thường mới) sẽ được khai thác trở lại bình thường.

Trong thời gian thực hiện các giai đoạn 1, giai đoạn 2, các đường bay mới, đường bay có tần suất 1 chuyến/ngày của mỗi hãng hàng không thì được khai thác với tần suất 1 chuyến/ngày; thực hiện giãn cách ghế trên tàu bay trong giai đoạn 1.

Căn cứ tình hình dịch Covid-19 tại các địa phương, trên cơ sở ý kiến thống nhất của UBND cấp tỉnh có cảng hàng không, sân bay (nơi đi, nơi đến), cơ quan chức năng sẽ có quyết định điều chỉnh tần suất khai thác.

Bộ GTVT, trong trường hợp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 hoặc Bộ Y tế có quy định riêng thì thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 hoặc Bộ Y tế.

Hải Nam

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận