tạp chí bầu trời

Thư chúc mừng năm mới 2021 của Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam

Nhân dịp đón chào Xuân Tân Sửu, tôi xin gửi tới toàn thể cộng đồng doanh nghiệp Hàng không Việt Nam những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc cho hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp Hàng không Việt Nam có nhiều tiến triển thuận lợi và có thêm nhiều hoạt động có ý nghĩa tích cực và dài hạn hơn.

Năm 2020 đã đi qua với vô vàn khó khăn và thách thức. Các doanh nghiệp hàng không bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều sụt giảm sâu, dự kiến lỗ nhiều chục nghìn tỷ đồng; nhiều đơn vị phải chủ động cơ cấu lại lao động, bố trí người lao động nghỉ luân phiên. Nhiều đơn vị chủ động áp dụng các biện pháp đối phó, phòng chống dịch, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong giai đoạn cực kỳ khó khăn hiện nay, các doanh nghiệp hàng không luôn nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết một lòng; ý thức tuân thủ pháp luật, thực hiện liêm chính trong kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức doanh nhân và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, cạnh tranh lành mạnh, chia sẻ và liên kết hợp tác, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo vệ khách hàng, bảo vệ môi trường, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, cải cách thể chế pháp luật, hoàn thiện môi trường kinh doanh, đồng thời phấn đấu tự nâng cấp mình, vươn tới những chuẩn mực toàn cầu; kinh doanh liêm chính và nhân văn, đổi mới và sáng tạo.

Các doanh nghiệp luôn gắn lợi ích của mình với cộng đồng, coi đây vừa là nghĩa vụ, là quyền lợi của doanh nghiệp với nhà nước, doanh nghiệp với môi trường, doanh nghiệp với doanh nghiệp và doanh nghiệp với người dân. Ngoài kinh doanh, nhiều doanh nghiệp còn có nhiều hoạt động xã hội, vì cộng đồng, trong đó có hoạt động từ thiện và an sinh xã hội ...

Ban Chấp hành Hiệp hội đánh giá cao những cống hiến của các tập thể, cá nhân các thành viên Hiệp hội và khẳng định niềm tin, ý chí tiếp tục vươn lên của các đơn vị trong năm 2021.

Đứng trước những thách thức mới, cộng đồng doanh nghiệp hàng không chúng ta càng nêu cao ý thức tự lực tự cường, phát huy những kinh nghiệm truyền thống, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh; tranh thủ tối đa sự giúp đỡ của các cơ quan Nhà nước, các cấp chính quyền, để tạo nên sức mạnh hỗ trợ chính đơn vị mình, sớm nối lại các chuyến bay thương mại đến các nước nhằm thực hiện “mục tiêu kép” và đáp ứng nhu cầu đi lại cơ bản, thiết yếu của công dân. Tự chủ chi phí, tập trung đầu tư mạnh vào các hạng mục cơ sở kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh tại các cảng hàng không, sân bay.

Thay mặt Ban Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi tha thiết cùng toàn thể hội viên chúng ta kế thừa truyền thống tốt đẹp của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp hàng không và phát huy sáng tạo trong lao động, sản xuất kinh doanh, xây dựng Hiệp hội phát triển vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và ổn định kinh tế - xã hội của đất nước. Chúc mừng năm mới!

Thân ái!

Chủ tịch Hiệp hội Tiến sỹ Phạm Việt Dũng, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Theo Nguyễn Quý Đại

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận