tạp chí bầu trời

Phê duyệt Chương trình an ninh hàng không các cảng: Điện Biên, Đồng Hới, Tuy Hòa

Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Sơn vừa ký các quyết định phê duyệt Chương trình an ninh hàng không các cảng hàng không: Điện Biên, Đồng Hới và Tuy Hòa.

Theo đó, Cảng hàng không Điện Biên, Đồng Hới, Tuy Hòa có trách nhiệm cung cấp các nội dung liên quan đến các cơ quan, đơn vị theo danh mục phân phối tài liệu trong Chương trình an ninh hàng không.

Các thông số về hạ tầng, lưu lượng hành khách, công suất khai thác, danh sách các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, danh sách các hãng hàng không hoạt động tại Cảng trong Chương trình an ninh hàng không này có giá trị tham khảo tại thời điểm phê duyệt để xác lập định mức quân số lực lượng kiểm soát an ninh, thiết bị an ninh hàng không và phương án kiểm soát an ninh hàng không tại các khu vực tại Cảng hàng không Điện Biên, Đồng Hới và Tuy Hòa.

Các cảng hàng không nói trên phải đảm bảo đủ nguồn lực và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được phê duyệt. Đối với các yêu cầu về tiêu chuẩn, quân số, trang thiết bị, hạ tầng cần bổ sung, Cục yêu cầu các Cảng hoàn thành theo lộ trình thời gian từ năm 2021 đến năm 2025.

Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, các Cảng hàng không Điện Biên, Đồng Hới, Tuy Hòa phải đánh giá sự phù hợp của Chương trình an ninh hàng không để đề xuất sửa đổi, bổ sung nếu cần. Trường hợp có thay đổi về điều kiện khai thác, tăng, giảm lưu lượng hành khách ảnh hưởng đến phương án kiểm soát an ninh hàng không, các Cảng phải đánh giá sửa đổi, bổ sung, đề xuất kịp thời.

Cục Hàng  không Việt Nam giao Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Chương trình an ninh hàng không của các Cảng hàng không Điện Biên, Đồng Hới và Tuy Hòa; định kỳ 6 tháng đánh giá tính hiệu quả của Chương trình và báo cáo Cục Hàng không Việt Nam./.

http://caa.gov.vn/

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận