tạp chí bầu trời

Kích hoạt ứng phó đại dịch covid-19 cấp độ 3(màu cam) Đợt 2 năm 2021 tại ACC Hà Nội

Ngày 18/2/2021, 41 cán bộ,công nhân viên Trung tâm kiểm soát đường dài Hà Nội bao gồm 2 lãnh đạo Trung tâm, 35 kiểm soát viên không lưu và 4 nhân viên Đội xử lý số liệu điều hành bay tham gia trực chốt Đợt 2 năm 2021 theo cấp độ 3(màu cam) đã được Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam phê duyệt. Theo kết luận cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Tổng công ty, đợt trực chốt này dự kiến kéo dài 15 ngày<

Tất cả 41 đồng chí đều được xét nghiệm Covid-19 và đều có kết quả âm tính. Trong số 41 đồng chí tham gia, có nhiều đồng chí đã lần thứ 3 tình nguyện trực chốt, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, tạm xa gia đình để thực hiện nhiệm vụ điều hành bay an toàn tuyệt đối trong vùng trách nhiệm góp phần cùng Tổng công ty và cả nước nhanh chóng chiến thắng dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc’’.

Kiểm soát viên không lưu ACC Hà Nội thực hiện nhiệm vụ điều hành bay

Tại nơi trực, ngoài thời gian thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các đồng chí rất tích cực tham gia thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe, đồng thời công tác vệ sinh môi trường cũng được các đồng chí thực hiện tốt.

Tất cả các đồng chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và tuân thủ đầy đủ các quy định, quy trình chuyên môn và các quy định khác liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận