tạp chí bầu trời

CANSO - Hướng dẫn khôi phục và khởi động lại các hoạt động bảo đảm hoạt động bay sau Covid-19

Tài liệu đề cập đến các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho người lao động, các vấn đề liên quan đến công tác huấn luyện nhằm đảm bảo duy trì năng lực, kỹ năng thực hành cho kiểm soát viên không lưu để đảm bảo an toàn bay, vấn đề về quản lý không lưu và quản lý các nguồn lực, công tác phối hợp giữa các đơn vị trong ngành hàng không. Trong tài liệu cũng đưa ra các đường link dẫn tới các tài liệu tham khảo có liên quan.

Hiện nay ngành hàng không của chúng ta phải đối mặt với một thách thức chưa từng có. Vận tải hàng không đã giảm xuống tới mức chưa từng thấy kể từ những năm 1950 ở hầu hết các quốc gia trên toàn cầu do những hạn chế đi lại được ban hành để giúp kiểm soát sự lây lan của đại dịch COVID-19. Vì lý do suy giảm này, phần lớn trọng tâm của các cuộc thảo luận liên quan đến việc khởi động lại ngành hàng không nhất thiết phải quan tâm đến các biện pháp kiểm tra sức khỏe và các vấn đề tạo thuận lợi cho các hành khách. Các cuộc thảo luận này rất quan trọng đối với các quốc gia để có thể tự tin dỡ bỏ các hạn chế và khiến hành khách tin tưởng rằng họ được an toàn tại các sân bay và trên tàu bay.

Ở nhiều khía cạnh, công tác bảo đảm hoạt động bay (ATM) không phải là đang khởi động lại mà thực chất là ATM chưa bao giờ dừng hoạt động. Các nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm động bay (ANSP) trong các khu vực trên toàn cầu vẫn luôn giữ cho bầu trời mở để cho các chuyến bay hồi hương và các chuyến bay chở hàng hóa và các giao thông thiết yếu khác, trong khi đó vẫn phải triển khai các biện pháp bảo vệ nhân viên và đảm bảo duy trì hoạt động liên tục. Tôi muốn cám ơn đến từng cá nhân và tất cả các bạn vì những điều phi thường mà các bạn đã thực hiện để duy trì hoạt động an toàn trong suốt cuộc khủng hoảng này.

Khi các hạn chế đi lại bắt đầu được các quốc gia dỡ bỏ và các tàu bay đã nằm ở bến đậu trong suốt thời gian qua bắt đầu hoạt động trở lại, các ANSP phải sẵn sàng cung cấp dịch vụ với các mức độ hoạt động bay khác nhau, trong khi vẫn phải tiếp tục duy trì đảm bảo hoạt động liên tục và bảo vệ cho các nhân viên khỏi bị lây nhiễm.

Mục đích của tài liệu này là kiểm tra và xem xét các cân nhắc về mặt khai thác và mặt an toàn đối với các ANSP khi ngành Hàng không bước vào giai đoạn khởi động lại và phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Trích nguồn: https://vatm.vn/canso-huong-dan-khoi-phuc-va-khoi-dong-lai-cac-hoat-dong-bao-dam-hoat-dong-bay-sau-covid-19-n5994.html

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận