tạp chí bầu trời

Ban hành phương án khai thác Nhà ga hành khác T1, T2 & công tác chống dịch tại Cảng Hàng Không QT Nội Bài

Ngày 4/10/2021, Cảng Hàng Không Quốc Tế Nội Bài - Chi nhánh Tổng Công Ty Cảng Hàng Không VN CTCP đã Quyết định số 3814/QĐ-CHKNB về việc Ban hành phương án khai thác Nhà ga hành khác T1, T2 & công tác chống dịch trong tình hình mới tại Cảng Hàng Không QT Nội Bài

PV

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận