tạp chí bầu trời

VATM triển khai “Tháng hành động” vì an toàn thực phẩm năm 2022

Hưởng ứng phát động của Bộ Giao thông vận tải, với mục tiêu tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam triển khai “Tháng hành động” vì an toàn thực phẩm năm 2022, từ ngày 15/4 đến ngày 15/5/2022 trên phạm vi toàn Tổng công ty.

“Tháng hành động” năm 2022 có chủ đề: “Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới”.

Mục tiêu của “Tháng hành động” là tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm; tăng cường truyền thông quảng bá sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo chất lượng, an toàn. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm. Tích cực phổ biến giáo dục kiến thức về an toàn thực phẩm; phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP; chuyển tải thông tin về các hoạt động quản lý an toàn thực phẩm; biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác đảm bảo chất lượng ATTP. Nâng cao ý thức chấp hành chính sách, pháp luật về ATTP của các tổ chức, cá nhân trong việc sản xuất, kinh doanh, và tiêu dùng nông sản thực phẩm giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn. Tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở bếp ăn tập thể nhằm hạn chế tối đa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm trong Tổng công ty. Phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về điều kiện ATTP, công khai các vi phạm về ATTP theo quy định hiện hành. Đồng thời, phổ biến đến cán bộ, nhân viên Tổng công ty về kiến thức và nâng cao nhận thức về vệ sinh an toàn thực phẩm; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có bếp ăn tập thể, người tiêu dùng trong công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.


Bếp ăn của Tổng công ty và các đơn vị luôn bảo đảm điều kiện an toàn vệ sinh

Để triển khai thực hiện tốt “Tháng hành động” an toàn thực phẩm năm 2022, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị treo khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng “Tháng hành động” tại các cơ sở làm việc từ ngày 15/4 đến ngày 15/5/2022. Các cấp chính quyền phối hợp với các tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tăng cường trách nhiệm trong đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bảo đảm an toàn điều kiện vệ sinh tại bếp ăn của các đơn vị, thường xuyên vệ sinh an toàn bộ các trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến thực phẩm và hạn chế nguy cơ các bệnh truyền qua thực phẩm. Tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ, nhân viên lựa chọn và sự dụng thực phẩm bảo đảm an toàn, nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại đơn vị với nhiều hình thức nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người lao động trong trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, nhân viên trong Tổng công ty nói riêng và người tiêu dùng nói chung hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong ATTP. Đặc biệt là quyền khiếu nại, trách nhiệm khai báo, tố giác các hành vi vi phạm ATTP của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Hướng dẫn cách chọn mua, chế biến, bảo quản và tiêu dùng thực phẩm an toàn. Hướng dẫn đọc nhãn mác sản phẩm thực phẩm. Tuyên truyền để người tiêu dùng có thói quen từ chối các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm; Không tiêu thụ những thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, không an toàn hoặc có dấu hiệu ôi thiu, mốc, hỏng; khai báo khi bị ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Kịp thời công khai tên, địa chỉ các cơ sở, cá nhân vi phạm về an toàn thực phẩm; thông tin danh sách, địa chỉ sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

Triển khai “Tháng hành động” vì an toàn thực phẩm hàng năm là đợt cao điểm trong năm về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Các hoạt động trong “Tháng hành động” sẽ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức trong Tổng công ty, đồng thời cũng nâng cao kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn thực phẩm cho CBNV Tổng công ty nói riêng và người tiêu dùng nói chung.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận