tạp chí bầu trời

Tin bổ nhiệm cán bộ văn phòng VABA

Sáng 11/12021 tại văn phòng Hiệp hội, ông Bùi Doãn Nề (Phó Chủ tịch - Tổng thư ký HHDNHKVN) đã trao QĐ số 15-QĐ - VABA, bổ nhiệm ông Bùi Đình Nghiêm giữ chức Chánh văn phòng hiệp hội và ông Lê Ngọc Thắng giữ chức Phó Chánh văn phòng HHDNHKVN. Đây là lần điều chỉnh nhân sự đầu tiên sau Đại hội làn thứ 3 nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Bùi Đình Nghiêm (thứ 2 phải sang) và ông Lê Ngọc Thắng (thứ 2 trái sang)

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận