tạp chí bầu trời

Thủ tướng Võ Văn Kiệt tấm gương sáng trong lòng nhân dân

Ngày 23-11, tại TP. Vĩnh Long long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23-11-1922 & 23-11-2022), đồng chí đã có những cống hiến giá trị công lao to lớn xây dựng đất nước và phục vụ nhân nhân trong thời kỳ đổi mới, đó là câu nói khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Tham dự Tham dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết và Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; các Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng;  Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Chủ tịch Ủy ban TW/MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Trưởng Ban TG TW Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; đại diện lãnh đạo các ban, Bộ, ngành, đoàn thể trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố; Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Quân khu 9; các khách mời quốc tế; đại diện gia đình Thủ tướng Võ Văn Kiệt,…

Quang cảnh buổi lễ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lẵng hoa chúc mừng Lễ Kỷ niệm. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính, đánh giá về những cống hiến to lớn của đồng chí Võ Văn Kiệt trong sự nghiệp kháng chiến chống xâm lược và thống nhất đất nước, Đảng ta khẳng định: “Trong những năm tháng dân tộc ta tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đồng chí luôn nêu cao tấm gương sáng về tinh thần chủ động cách mạng tiến công, kiên cường bám dân, bám đất ở những địa bàn xung yếu và ác liệt nhất, gây dựng và phát triển phong trào cách mạng, làm thất bại mọi âm mưu thâm độc của kẻ thù, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta làm nên chiến thắng mùa xuân năm 1975 lịch sử”.

Đồng thời, từ kinh nghiệm lãnh đạo khôi phục, phát triển kinh tế ở TP. Hồ Chí Minh, Đồng chí đã trực tiếp đến nhiều địa phương, nhiều nhà máy và những công trình lớn của đất nước để tìm hiểu, nghiên cứu và có ý kiến chỉ đạo kịp thời, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước như: Chỉ đạo từng bước xóa bỏ “cơ chế quản lý kế hoạch hóa, quan liêu, bao cấp, chuyển sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa”, đồng thời phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch tổng thể và cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế vĩ mô, kinh tế vùng miền và Kế hoạch này được trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ra Chỉ thị số 212-CT, ngày 04-8-1983 về lập Tổng sơ đồ phát triển và phân bố lực lượng sản xuất của Việt Nam thời kỳ 1986 - 2000.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cho biết thêm, với phong cách làm việc của Thủ tướng Võ Văn Kiệt là dân chủ, sâu sát, lý luận gắn liền với thực tiễn, nói đi đôi với làm; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Đồng chí đã góp phần quan trọng vào việc động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Đối với Đồng chí, đổi mới là sáng tạo, là biết khai thác, phát huy thế mạnh của đất nước, dân tộc, lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam; là vượt qua những tư duy cũ kỹ, lạc hậu và phong cách lãnh đạo quan liêu, để hoàn thành thắng lợi mục tiêu cách mạng.

“Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, hơn 35 năm qua, đất nước ta đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào. Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển và hoàn thiện”. - Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí Võ Văn Kiệt, chúng ta thành kính tưởng nhớ và tri ân một người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, trọn đời cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. “Cuộc đời Đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước yêu quý, kính trọng và mãi mãi noi theo”. Nhớ về đồng chí Võ Văn Kiệt, chúng ta nguyện học tập và làm theo phong cách, đạo đức của Đồng chí, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, nói đi đôi với làm, gắn lý luận với thực tiễn cuộc sống, đặt lợi ích của Nhân dân, của Tổ quốc lên trên hết, trước hết; tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Đại diện thế hệ trẻ Nguyễn Thị Ngọc Diễm - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Vĩnh Long xúc động tại buổi lễ kỷ niệm100 năm ngày sinh Võ Văn Kiệt

Đại diện thế hệ trẻ Nguyễn Thị Ngọc Diễm - Phó Bí thư Đoàn thanh niên công an tỉnh Vĩnh Long xúc động tại buổi lễ kỷ niệm, vâng theo lời căn dặn của bác Võ Văn Kiệt “Lớp người trước không tiếc máu. Lớp người sau không tiếc mồ hôi. Tổ quốc sống, Thành phố sống vì những lứa tuổi thanh xuân biết nghĩ, biết làm”, chúng cháu nguyện tin tưởng tuyệt đối và đi theo con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối đã lựa chọn, ra sức rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng; rèn luyện phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn, phấn đấu trở thành người công dân có ích, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long ông Bùi Văn Nghiêm - đã phát biểu đáp từ

Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long ông Bùi Văn Nghiêm - đã phát biểu đáp từ, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long xin chân thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; cảm ơn các ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố, gia đình đồng chí Võ Văn Kiệt đã giúp đỡ nhiệt tình, có hiệu quả để tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, và sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu khách quý hôm nay là sự động viên quý báu đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Trong niềm vui và xúc động, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Vĩnh Long xin nguyện học tập và noi theo tấm gương đạo đức của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt; tăng cường đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội đã đề ra; gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương, đất nước, quyết tâm xây dựng Vĩnh Long ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trần Tú

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận