tạp chí bầu trời

Kế hoạch hành động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022

Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) vừa ban hành Kế hoạch Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua đường hàng không năm 2022.

 

Theo đó, các đơn vị cần xác định công tác đấu  tranh  chống  buôn  lậu,  gian  lận thương mại  và hàng giả là mộttrong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của đơn vị và của tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Cục giao Văn phòng, Thanh  tra  hàng  không  và  các  phòng  thuộc Cục Hàng không Việt Nam tiếp  tục tăng cường chất lượng công tác tham mưu xây  dựng chính  sách, pháp  luật;  nâng  cao  chất lượng và  hiệu  quả công tác hướng  dẫn  chuyên  môn, nghiệp vụ kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính.

Các Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam triển khai thực hiện và  giám sát  công  tác phòng, chống  buôn lậu, gian lận thương mại và  hàng  giả của các cơ quan, đơn vị,  tổ chức, cá  nhân  có  liên  quan thuộc khu vực quản lý.

Yêu  cầu  các  doanh  nghiệp  hoạt động  kinh  doanh  trong  khu  vực  cảng  hàng không, sân bay cam kết thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và Cục Hàng không Việt Nam về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tăng cường kiểm tra, giám sát tại các vị trí nhạy cảm như điểm kiểm tra an ninh  hàng không; khu  vực  phục  vụ hành  lý, hàng  hóa;  khu  vực  sửa  chữa,  bảo dưỡng tàu bay; khu vực phục vụ tập kết đồ vật, dụng cụ của suất ăn phục vụ trên tàu bay nhất là các chuyến bay quốc tế; trên tàu bay... nhằm kịp thời phát hiện bắt giữ khi  có  hoạt động  buôn lậu,  vận  chuyển  trái  phép  hàng  hoá bằng đường  hàng không.

Cục giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; chỉ đạo Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, các  cảng hàng không phối hợp  chặt  chẽ với đơn vị chức năng của Bộ Công an, Tổng cục Hải quan tổ chức tập  huấn  cho  lực lượng  an  ninh  hàng  không  nhận  biết  hàng  giả, kiến thức, kỹ năng chống buôn lậu. Kịp  thời trao đổi  thông  tin, tình hình liên quan đến buôn  lậu,  gian  lận thương mại  và  hàng  giả trên địa bàn làm cơ sở cho  việc  phối  hợp  kiểm tra, đấu tranh ngăn chặn và xử lý vi phạm. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện, đồ vật ra, vào và hoạt động tại các khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay.

(Ảnh minh họa)

Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP; các công ty hàng không Vietjet, Pacific Airlines, VASCO, Ngôi sao Việt, Tre Việt, Viettravel Airlines, Hải Âu, Bầu Trời Xanh chỉ đạo Đoàn bay, Đoàn tiếp viên rà soát nội bộ, thường xuyên kiểm soát tổ bay  khi  làm nhiệm vụ,  quán  triệt và  yêu cầu tổ bay  chấp  hành  nghiêm  chỉnh  quy định của pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động hàng không; chỉ đạo bộ phận An ninh hàng không của Hãng  tập trung phân tích, đánh giá tình  hình,  xác định  trọng điểm  về thời  gian, chuyến  bay,  chặng  bay, đối tượng, phương thức, thủ đoạn hoạt động để phối hợp với lực lượng Hải quan, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không có biện pháp kiểm tra chặt chẽ đối với các chuyến bay, đối tượng cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh của đơn vị.  Đồng thời tích cực, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng của Bộ Công an để nắm thông tin về đối tượng, thủ đoạn buôn lậu nhằm kịp thời bổ sung các biện pháp cụ thể trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của đơn vị.

Đối với Tổng  công  ty Quản  lý  bay  Việt  Nam  và các  doanh  nghiệp cung  cấp dịch  vụ suất ăn, xăng dầu,  sửa  chữa  bảo dưỡng  tàu  bay,  hàng  hóa  và  các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khác tại các cảng hàng không, sân bay, Cục yêu cầu các đơn vị kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, đồ vật của đơn vị mình khi ra, vào hoạt động tại khu vực hạn chế cảng hàng không, sân bay nhằm ngăn chặn việc thực hiện và tiếp tay cho hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

Các đơn vị bảo dưỡng tàu bay kiểm tra chặt chẽ người, đồ vật phục vụ bảo dưỡng  khi  thực  hiện  bảo dưỡng  ngoại trường;  kiểm  soát chặt  chẽ người, đồ vật mang lên tàu bay phục vụ bảo dưỡng nội trường và thực hiện nghiêm túc quy định kiểm tra an ninh hàng không trước khi bàn giao tàu bay.

Các đơn vị phục vụ suất ăn kiểm soát chặt chẽ người, đồ vật dụng cụ thu hồi sau chuyến bay đặc biệt là các chuyến bay quốc tế; phối hợp với lực lượng kiểm soát an ninh hàng không kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất đối với nhân viên bốc xếp, vệ sinh tàu bay; khu vực tập kết rác sau chuyến bay.

Các đơn vị phục vụ hàng hóa phối hợp với các cơ quan chức năng của Hải quan, Quản lý thị trường tổchức những lớp bồi dưỡng kiến thức về hành vi buôn lậu; phân  biệt  hàng  thật,  hàng  giả để ngăn ngừa  từ khâu chấp  nhận  vận  chuyển hàng hóa. Đồng thời phối hợp với lực lượng kiểm soát an ninh hàng không kiểm tra chặt chẽ quy định mang đồ vật vào/ra khu vực hạn chế./.

Theo https://caa.gov.vn/hoat-dong-nganh/ke-hoach-hanh-dong-phong-chong-buon-lau-gian-lan-thuong-mai-va-hang-gia-nam-2022-20220214104810108.htm?fbclid=IwAR3ztogkmoSPncMPhcb_FLUI3R9d-2YPNCTCuJF_wyPjYlVp7r0y4F02alk

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận