tạp chí bầu trời

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng khóa XIII.

Chiều ngày 29 tháng 4, Đảng ủy Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận,Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII.

Hội nghị trực tuyến diễn ra tại điểm cầu Trụ sở Cục và các Cảng vụ miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Tham dự là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục, UBKT Đảng ủy cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Cục Hàng không Việt Nam.

Việc tổ chức Hội nghị nhằm phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể và tăng cường tính tiên phong, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu củacán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

(Điểm cầu tại Trụ sở Cục HKVN)

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe Báo cáo những nội dung chủ yếu của Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kế hoạch triển khai thực hiện của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải và của Đảng ủy Cục Hàng không Việt Nam. Tham dự Hội nghị có 621 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Sau Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các đảng ủy, chi bộ trực thuộc căn cứ vào những nội dung đã được học tập, nghiên cứu và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Bộ GTVT khẩn trương triển khai thực hiện các Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII;xây dựng kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”; tổ chức thảo luận, kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất săc nhiệm vụ. 

 

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận