tạp chí bầu trời

Giám đốc Văn phòng CANSO Châu Á – Thái Bình Dương tới thăm và làm việc tại Tổng công ty

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, từ ngày 28-29 tháng 4 năm 2022, ông Poh Theen Soh, Giám đốc Văn phòng CANSO Châu Á – Thái Bình Dương đã có chuyến thăm Trung tâm Kiểm soát không lưu Hà Nội, gặp gỡ Lãnh đạo Tổng công ty có bài thuyết trình tại Hội thảo về Hệ thống ATM tương lai và Trí tuệ nhân tạo cho VATM tại Trụ sở Tổng công ty. Tham gia chuyến thăm còn có các đại diện đến từ Viện nghiên cứu Quản lý không lưu (ATMRI) Singapore.

Trong thời gian tới thăm Trung tâm Kiểm soát không lưu Hà Nội, Giám đốc Văn phòng CANSO khu vực đã nghe giới thiệu về mô hình tổ chức hoạt động cũng như vai trò, nhiệm vụ của Trung tâm trong việc điều hành các chuyến bay trong vùng thông báo bay Hà Nội. Qua chuyến thăm cơ sở điều hành bay của Tổng công ty, ông Poh Theen Soh đánh giá cao hệ thống trang thiết bị kỹ thuật hiện tại của Trung tâm trong việc đáp ứng nhu cầu hoạt động bay ngày càng tăng.

Đoàn công tác chụp ảnh kỷ niệm tại Trung tâm Kiểm soát không lưu Hà Nội

Tại buổi tiếp xã giao, thay mặt Lãnh đạo Tổng công ty, Chủ tịch HĐTV Phạm Việt Dũng cảm ơn sự hỗ trợ của CANSO Châu Á – Thái Bình Dương dành cho VATM trong các lĩnh vực không lưu, kỹ thuật, an toàn với tư cách là thành viên khu vực; đồng thời đánh giá cao Viện Nghiên cứu Quản lý không lưu Singapore (ATMRI) trong các hoạt động nghiên cứu về tổ chức vùng trời (airspace organization) và xây dựng tầm nhìn tương lai liên quan đến quản lý vùng trời….

Chủ tịch HĐTV Phạm Việt Dũng tiếp xã giao Giám đốc Văn phòng CANSO khu vực và các thành viên ATMRI

Trong thời gian Hội thảo, Giám đốc Văn phòng CANSO khu vực và đại diện ATMRI đã chia sẻ nội dung về Hệ thống ATM tương lai và Trí tuệ nhân tạo cho ATM. Đây là các nội dung trao đổi rất thiết thực mà các ANSP trong khu vực, trong đó có VATM hiện đang quan tâm, nghiên cứu áp dụng cho các hoạt động khai thác, điều hành bay trong thời gian tới.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận