tạp chí bầu trời

Đảng ủy VATM: Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XI, khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện công tác toàn khóa, chiều ngày 7/4/2022, tại trụ sở nhà A - Đảng ủy Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XI, khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022; xây dựng và thông qua các nội dung bổ sung vào Chương trình hành động của Đảng ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Huy Khương - UVBTV Đảng bộ Bộ GTVT, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Bộ GTVT; đồng chí Ngô Văn Hiến, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ GTVT, Phó Chủ nhiệm chuyên trách Uỷ Ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ GTVT. Đồng chí Phạm Việt Dũng, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ và các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty.

Đồng chí Đoàn Hữu Gia Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty trình bày báo cáo tại Hội nghị

Đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trong Quý I/2022 kếtquả 3 tháng đầu năm 2022 các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt việc cung cấp các dịch vụ điều hành, hiệp đồng thông báo bay; dịch vụ thông báo tin tức hàng không; dịch vụ khí tượng; dịch vụ thông tin, dẫn đường, giám sát. Cấp ủy các cấp đã thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; các tổ chức đoàn thể thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, góp phần cùng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Sản lượng điều hành bay ước thực hiện 3 tháng đầu năm là 103.926 lần chuyến, đạt 31,39% kế hoạch năm.Trên cơ sở định hướng, gợi mở của đồng chí chủ trì Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào từng nội dung báo cáo được trình bày tại hội nghị, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ quý II năm 2022. Để tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng hiệu quả trong tình hình mới, các đại biểu cũng đã cho ý kiến đóng góp xây dựng và thông qua các nội dung bổ sung vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Đoàn Huy Khương - UVBTV Đảng bộ Bộ GTVT, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Bộ GTVT chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Huy Khương- UVBTV Đảng bộ Bộ GTVT, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Bộ GTVT đánh giá, mặc dù với những khó khăn, thách thức như đã nêu trong dự thảo Nghị quyết, tuy nhiên với quyết tâm chung phục hồi và phát triển kinh tế để không lỡ nhịp với đà phục hồi của kinh tế thế giới, đồng thời đạt được mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII của Chính phủ, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và từng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, các cơ quan đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong Quý I/2022, đảm bảo điều hành an toàn hoạt động bay góp phần đóng góp vào thành tích chung của ngành GTVT. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT, đồng chí ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được trong Quý I và đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong Quý II và cả năm 2022, xứng đáng là một trong những Đảng bộ lớn của Đảng bộ GTVT.

Đồng chí Phạm Việt Dũng, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty chủ trì Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Phạm Việt Dũng thay mặt BCH Đảng bộ tiếp thu ý kiến của đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT đồng thời kêu gọi BCH Đảng bộ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong Quý I/2022, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong Quý II/2022 trong đó tập trung tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các dự án trọng điểm để đẩy nhanh tiến độ các dự án; công tác bảo đảm an ninh, an toàn tiếp tục được dữ vững và phát huy; các cấp ủy đảng cần làm tốt và duy trì nghiêm kỷ cương, kỷ luật đối với người lao động để đảm bảo các hoạt động bay an toàn. Năm 2022 và quý II là thời điểm Tổng công ty tiếp tục gặp khó khăn về nguồn thu tài chính, vì vậy đồng chí yêu cầu các cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan đơn vị kêu gọi người lao động tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần đột phá, sáng tạo, khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 để vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận