tạp chí bầu trời

Cách ly Kiểm soát viên không lưu tại Đà Nẵng để ngừa dịch COVID-19

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) quyết định tái kích hoạt kế hoạch ứng phó dịch COVID-19 cấp độ 3 tại Trung tâm kiểm soát tiếp cận - tại sân Đà Nẵng từ 07h00 ngày 28/7/2020.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại khu vực Đà Nẵng, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, Tổng công ty quyết định tái kích hoạt kế hoạch ứng phó dịch COVID-19 cấp độ 3 (màu Cam) (cách ly toàn bộ. Khi đó, các cán bộ công nhân viên trong khu điều hành bay sinh hoạt tại nơi làm việc, cách ly hoàn toàn và không tiếp xúc với bên ngoài) tại Trung tâm kiểm soát tiếp cận - tại sân Đà Nẵng; Bộ phận trực thông báo hiệp đồng bay; Trạm Ra đa Sơn Trà và Đài DOR/DME/ADS-B Đà Nẵng. Thời gian thực hiện cấp độ 3 từ 07 giờ 00 ngày 28/7/2020 đến 07 giờ 00 ngày 11/8/2020 (giờ Hà Nội).

Các KSVKL điều hành bay tại Đài Kiểm soát không lưu Đà Nẵng

Đồng thời Tổng công ty cũng quyết định duy trì Cấp độ 2 (màu Vàng) (Thực hiện các biện pháp y tế phòng chống dịch; thông báo tình hình dịch bệnh tới toàn đơn vị và chuẩn bị tinh thần cho cán bộ, nhân viên và cơ sở vật chất phương tiện để sẵn sàng chuyển sang giai đoạn cấp độ 3) đối với tất cả các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay còn lại thuộc phạm vi quản lý của Công ty Quản lý bay miền Trung và Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay Trung tâm thông báo tin tức hàng không tại khu vực Đà Nẵng.

Trích nguồn: https://vatm.vn/cach-ly-kiem-soat-vien-khong-luu-tai-da-nang-de-ngua-dich-covid-19-n5977.html

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận