tạp chí bầu trời

TP. HCM: Hai nhóm hộ nghèo và lao động tự do gặp khó khăn được hỗ trợ trong đợt 2

UBND TP.HCM vừa có văn bản 653/TB-VP thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan về việc hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ lao động nghèo và lao động tự do gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 (đợt 2) cho 2 nhóm đối tượng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, nhóm 1 (theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HBND): người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 09/2021 của HĐND TP về một số chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn TP và Mục IV Công văn số 2209 ngày 1/7/2021 của UBND TP. Mỗi một người lao động tự do sẽ được hỗ trợ 1 lần với số tiền là 1,5 triệu đồng (50.000 đồng/người/ngày trong 30 ngày). Số lao động dự kiến được hỗ trợ là 334.192 người.

Nhóm 2 theo Công văn số 2627/UBND-VX: hộ nghèo; hộ cận nghèo; hộ lao động nghèo đang sinh sống trong các khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, khu lao động nghèo, khu vực bị phong tỏa...  đang gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Đây là những trường hợp gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, do thời gian thực hiện giãn cách xã hội kéo dài. Mỗi hộ được hỗ trợ 1 lần với mức 1,5 triệu đồng.

Số hộ gia đình dự kiến hỗ trợ gồm: 52.561 hộ nghèo, 38.024 hộ cận nghèo; 175.477 hộ lao động nghèo đang sinh sống trong các khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, khu lao động nghèo, khu vực bị phong tỏa.

UBND TP.HCM yêu cầu việc chi hỗ trợ cho 2 nhóm đối tượng trên phải thực hiện theo nguyên tắc không trùng lặp, không bỏ sót, không để bất kỳ người nào bị thiếu ăn, không phân biệt trường hợp thường trú, tạm trú hay có hộ khẩu. Đặc biệt lưu ý với các trường hợp người khuyết tật nghèo có hoàn cảnh khó khăn cần phải được chăm lo, hỗ trợ kịp thời.

Đông Sa

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận