Cụ thể, việc khử khuẩn ở khu vực cảng hàng không và máy bay cần tuân thủ quy định phù hợp của quốc tế như Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), Hội đồng sân bay quốc tế (ACI) và các quy định của Bộ Y tế có liên quan.

Hóa chất sử dụng để khử khuẩn được thực hiện theo quy định của WHO, ICAO, IATA, ACI, Bộ Y tế trong phòng vệ sinh và phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, phù hợp với các tác nhân gây bệnh cụ thể theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Đối với loại sử dụng cho máy bay phải nằm trong danh sách khuyến cáo của các nhà sản xuất và được sự chấp thuận của các hãng hàng không.

Nhân viên thực hiện vệ sinh và khử khuẩn phải được huấn luyện thường xuyên, trang bị phòng hộ cá nhân bao gồm: quần, áo, kính, mũ, khẩu trang, găng tay, ủng phù hợp với khu vực thực hiện vệ sinh, khử khuẩn và phòng chống các tác nhân gây bệnh.

Thiết bị khử khuẩn được bảo dưỡng, bảo quản tốt, có hướng dẫn vận hành để việc sử dụng không ảnh hưởng đến cảng hàng không, phương tiện vận chuyển và tàu bay.

Việc khử khuẩn được thực hiện khi phát hiện người mang hoặc có dấu hiệu mang mầm bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A theo quy định, theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc theo đề nghị của người đại diện máy bay.