tạp chí bầu trời

Vietnam Airlines thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Tổng công ty Hàng không Việt Nam vừa thông báo thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sang ngày 28/7/2020. Lý do của việc lùi thời điểm Đại hội được Vietnam Airlines đưa ra là do “công tác chuẩn bị các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chưa hoàn thành”.

Dự kiến Vietnam Airlines sẽ báo cáo kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng năm 2020; Phương án kiện toàn Hội đồng quản trị; Chủ trương bán các tàu A321CEO…

Thông tin với báo chí những ngày qua, Tổng giám đốc Vietnam Airlines Dương Trí Thành cho biết từ 2010 đến 2019, Vietnam Airlines liên tục tăng trưởng. Kết quả kinh doanh của năm 2019 thậm chí còn tốt nhất. Tuy nhiên, đến năm 2020, DN này dự kiến lỗ ròng 13.000 tỷ đồng (sau khi đã triển khai hàng loạt giải pháp như áp dụng việc tính chậm khấu hao cũng như chính sách thuế xăng dầu, giảm bớt được lỗ 2.200 tỷ so với con số ước tính ban đầu là lỗ hơn 15.000 tỷ).

Ứng phó với Covid-19, ông Thành cho hay, Vietnam Airlines đã cắt giảm các chi phí hơn 5.000 tỷ đồng (trong đó 1.700 tỷ đồng cắt giảm lương); giảm hơn 24.000 tỷ đồng do cắt giảm sản lượng khai thác (trong đó có hơn 1.800 tỷ đồng thu nhập người lao động); giãn thuế máy bay hơn 2.300 tỷ đồng, nhiên liệu bay xấp xỉ 1.700 tỷ đồng/tháng, giãn vay gốc lãi 1.940 tỷ đồng.

Đặc biệt, Vietnam Airlines đề nghị chủ sở hữu tăng vốn hoặc có giải pháp cho vay, kiến nghị Chính phủ hỗ trợ gói hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp 12.000 tỷ đồng.

Theo Vietnam Airlines

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận