tạp chí bầu trời

VATM triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội

Để triển khai các phương án ứng phó trước tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội để phòng, chống dịch Covid-19, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã phổ biến, quán triệt, yêu cầu cán bộ, nhân viên nghiêm túc triển khai thực hiện và lập kế hoạch phân cô

Cụ thể, đối với lực lượng lao động hành chính, các cơ quan, đơn vị bố trí tối đa lao động làm việc online tại nhà. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc bố trí lao động không đảm bảo yêu cầu công tác phòng, chống dịch, để lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh.

Tổng công ty thống nhất bổ sung lực lượng của các đơn vị vào trực chốt tại ATCC Hà Nội gồm: Trung tâm Quản lý luồng không lưu (Trung tâm Hiệp đồng bay và điều phối luồng không lưu, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật); Trung tâm Thông báo tin tức hàng không (Phòng Notam và Bảo đảm kỹ thuật); Trung tâm Khí tượng hàng không (Trung tâm Cảnh báo thời tiết); Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không; Công ty TNHH Kỹ thuật quản lý bay (Trung tâm Giám sát và đảm bảo kỹ thuật CNS) và tại các khu vực khác gồm: Trạm Thông tin Đầu Đông; Trạm Thông tin Phú Cường; hai đài Radar khu vực Nội Bài; các cơ sở cung cấp dịch vụ tại khu vực ACC Nội Bài (ACC cũ); Trạm quan trắc khí tượng Nội Bài và Bộ phận đánh tín hiệu tàu bay tại Nội Bài. Lực lượng ARO/AIS tại Nội Bài thuộc Trung tâm Thông báo tin tức hàng không tổ chức làm việc theo lịch làm việc của Cảng HKQT Nội Bài.

Thời điểm đưa lực lượng vào cơ sở trực chốt là 18h00 ngày 24/7/2021. Các đơn vị phân công, bố trí lao động trên nguyên tắc duy trì số lượng tối thiểu tại mỗi vị trí phù hợp với lưu lượng bay hiện tại và đảm bảo mục tiêu, yêu cầu về công tác phòng, chống dịch. Tổng công ty yêu cầu người lao động tuân thủ, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K và giãn cách tối đa trong khu vực trực chốt. Văn phòng Tổng công ty liên hệ với cơ quan y tế có thẩm quyền để tổ chức xét nghiệm cho lực lượng này trước khi đưa vào trực chốt và phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo cung cấp suất ăn cho lực lượng trực chốt tại ATCC Hà Nội.

Trích nguồn: https://vatm.vn/vatm-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-17ct-ubnd-n6328.html

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận