tạp chí bầu trời

VATM triển khai phát hành NOTAM mở lại đường bay quốc tế thường lệ

Thực hiện yêu cầu của Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN), Tổng công ty Quản lý Việt Nam (VATM) triển khai phát hành NOTAM mở lại đường bay quốc tế thường lệ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải đối với việc mở lại các đường bay quốc tế thường lệ với các quốc gia và vùng lãnh thổ bình thường như thời gian chưa có dịch Covid-19, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đang triển khai phát hành Điện văn thông báo hàng không - NOTAM theo yêu cầu của Cục Hàng không Việt Nam với nội dung như sau:

“Kể từ 1700 UTC ngày 14 tháng 02 năm 2022, Việt Nam dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động vận chuyển hành khách trên các chuyến bay thường lệ, không thường lệ.

Hành khách nhập cảnh Việt Nam phải tuân thủ các quy định hiện hành về xuất nhập cảnh và kiểm soát y tế”.

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải đã giao Cục Hàng không Việt Nam tổ chức trao đổi với Nhà chức trách hàng không các nước đối tác để quyết định nối lại các chuyến bay quốc tế chở khách thường lệ với các thị trường đã có đường bay trực tiếp đến Việt Nam thời điểm trước dịch Covid-19, ngoài các thị trường đã được triển khai trong tháng 1. Tần suất các đường bay này sẽ được tăng dần theo lộ trình bảo đảm nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tạo điều kiện thuận lợi đi lại trên cơ sở tuân thủ hướng dẫn về giám sát y tế nhập cảnh.

TL

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận