tạp chí bầu trời

VATM thành lập Trung tâm Khí tượng hàng không

Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam (VATM) vừa quyết định thành lập Trung tâm Khí tượng hàng không trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở cung xấp dịch vụ khí tượng hàng không thuộc tổng công ty.  

 

Trung tâm Khí tượng hàng không có chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện công tác cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không theo đúng tiêu chuẩn Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam bảo đảm chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Đồng thời, trung tâm chịu trách nhiệm trước VATM về kết quả hoạt động và sản phẩm, dịch vụ do trung tâm thực hiện. Cạnh đó, trung tâm phối hợp, hiệp đồng, hợp tác với các cơ quan, đơn vị liên quan trong nước và nước ngoài để bảo đảm cung cấp dịch vụ khí tượng có chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của người sử dung.

Ngoài ra, trung tâm ký kết các văn bản thỏa thuận với các tổ chức có liên quan về việc cung cấp, trao đổi thông tin khí tượng hàng không phục vụ hoạt động bay, phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển của trung tâm báo cáo tổng công ty.

Trung tâm còn tổ chức nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khí tượng hàng không tại thời điểm thành lập gồm: Lãnh đạo Trung tâm; các Phòng tham mưu, giúp việc và các đơn vị trực thuộc: Trung tâm Cảnh báo thời tiết, Trung tâm Khí tượng hàng không Nội Bài, Trung tâm Khí tượng hàng không Đà Nẵng, Trung tâm Khí tượng hàng không Tân Sơn Nhất.

Dự kiến Trung tâm Khí tượng hàng không bắt đầu hoạt động từ 0 giờ quốc tế (UTC) ngày 1-1-2021.

Theo Thành Nam

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận