tạp chí bầu trời

VATM thành lập mới 2 Ban Quản lý dự án

Ngày 25 tháng 3 năm 2022, Tổng Giám đốc Đoàn Hữu Gia đã ký ban hành quyết định thành lập mới Ban Quản lý dự án Long Thành và Ban Quản lý dự án ATCC/ HCM thuộc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/4/2022 trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty.

Ban Quản lý dự án Long Thành được thành lập để tổ chức triển khai thực hiện dự án thành phần 2 “Các công trình phục vụ Quản lý bay” thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Ban Quản lý dự án ATCC/ HCM được thành lập để tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng “Trung tâm kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh”.

Cơ cấu tổ chức của các Ban Quản lý dự án tại thời điểm thành lập gồm 1 Trưởng Ban, 2 Phó Trưởng Ban và 4 bộ phận chuyên môn trực thuộc gồm: Bộ phận Kế hoạch, tổng hợp; Bộ phận Xây dựng; Bộ phận Kỹ thuật (bao gồm cả giám sát hiện trường) và Bộ phận Tài chính. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành có thể thay đổi phù hợp với tình hình thực tế khi các Ban Quản lý dự án đi vào hoạt động. Nhân sự thuộc 2 Ban Quản lý dự án mới sẽ được điều động về từ Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay và các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng công ty.

Phối cảnh của Đài KSKL Long Thành 

Dự án thành phần 2 “Các công trình phục vụ Quản lý bay” thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 là dự án nhóm A với tổng mức đầu tư 3.435 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng “Trung tâm kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh” – dự án nhóm B có tổng mức đầu tư 1.495 tỷ đồng. Hai dự án này hiện đang do Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay triển khai thực hiện.

Theo quyết định thành lập, hai Ban Quản lý dự án mới thành lập sẽ tiếp tục thực hiện tất cả các công việc của hai dự án liên quan do Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay đang thực hiện, đảm bảo tính kế thừa, không làm gián đoạn và ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Thời gian qua, thực hiện các chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ và Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các dự án nhóm A, nhóm B, Tổng công ty đã đề ra nhiều giải pháp, quyết liệt triển khai thực hiện, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ. Việc kiện toàn các Ban Quản lý dự án là một trong số các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý thực hiện án, tận dụng tối đa nguồn lực của Tổng công ty đảm bảo quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư phát triển và chất lượng, tiến độ các dự án đầu tư đặc biệt là các dự án trọng điểm của Tổng công ty thuộc dự án trọng điểm quốc gia như dự án thành phần 2 “Các công trình phục vụ Quản lý bay” thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1  và dự án “Đầu tư xây dựng “Trung tâm kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh”.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận