tạp chí bầu trời

VATM: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực miền Nam

Đoàn công tác gồm Ban Không lưu, Ban An toàn - Chất lượng và An ninh, Văn phòng Tổng công ty và Công ty Quản lý bay miền Nam đã đến kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở làm việc của các đơn vị tại khu vực miền Nam. Kết luận kiểm tra, các đơn vị duy trì, đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Thực hiện theo kế hoạch, ngày 27/4/2021, đoàn kiểm tra tại Đài Kiểm soát không lưu Phú Quốc; ACC Hồ Chí Minh, APP/TWR Tân Sơn Nhất, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật - Công ty Quản lý bay miền Nam; ARO/AIS Tân Sơn Nhất; Bộ phận trực khí tượng tại Đài Kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất. Sáng 28/4/2021, đoàn kiểm tra tại ACC Hồ Chí Minh, APP/TWR Tân Sơn Nhất, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật - Công ty Quản lý bay miền Nam và Trung tâm Khí tượng hàng không Tân Sơn Nhất.

Họp kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Công ty Quản lý bay miền Nam

Tham gia họp với Đoàn công tác, tại khu vực Phú Quốc có Đài trưởng, Đài phó phụ trách không lưu, Tổ trưởng Tổ phục vụ bay; Đại diện đài DVOR/DME Phú Quốc; tại trụ sở Công ty Quản lý bay miền Nam có Ban chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 của Công ty Quản lý bay miền Nam; Đại diện Trung tâm Khí tượng hàng không Tân Sơn Nhất; Đại diện Trung tâm ARO/AIS Tân Sơn Nhất; Đại diện Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay tại khu vực miền Nam.

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở làm việc của Công ty Quản lý bay miền Nam

Thông qua các buổi làm việc, đoàn công tác đánh giá lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã tuyên truyền, phổ biến và quán triệt đầy đủ tới cán bộ nhân viên các Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Công điện của Thủ tướng chính phủ, các công văn chỉ đạo của bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19; các công văn của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tổng công ty. Các cơ sở được kiểm tra duy trì tốt công tác phòng, chống dịch như đeo khẩu trang tại nơi làm việc, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, vệ sinh thông thoáng phòng làm việc, các bề mặt hay tiếp xúc và các trang thiết bị làm việc.

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Đài Kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện tại, đặc biệt trong những ngày lễ lớn sắp tới, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của Tổng công ty yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện 541/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 23/4/2021, các công văn chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuân thủ hướng dẫn về phòng, chống dịch của Tổng công ty. Ban Chỉ huy các đơn vị tiếp tục quán triệt, nhắc nhở người lao động nghiêm túc thực hiện yêu cầu 5K của Bộ Y tế và cơ quan chức năng tại địa phương; Hạn chế tham gia các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết và bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, các sự kiện tập trung đồng người và trên các phương tiện giao thông.

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Đài KSKL Phú Quốc

Trích nguồn: https://vatm.vn/vatm-kiem-tra-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-tai-khu-vuc-mien-nam-n6240.html

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận