tạp chí bầu trời

VATM hưởng ứng chương trình “1 triệu sáng kiến”

Chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động vào thời điểm cả nước chung sức, đồng lòng phòng, chống đại dịch Covid-19 và từng bước phục hồi kinh tế.

Chương trình nhằm khơi dậy lòng yêu nước, sức sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, đồng cam cộng khổ của công nhân, viên chức, người lao động, đóng góp cho sự phát triển của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và sự phát triển chung của đất nước, kịp thời thích ứng điều kiện bình thường mới.

Triển khai thực hiện hướng dẫn của Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam về kế hoạch thực hiện chương trình nêu trên, Công đoàn Tổng công ty đã triển khai tới các Công đoàn cơ sở trực thuộc, tuyên truyền vận động đoàn viên, người lao động thể hiện tinh thần thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay là đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đổi mới, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc và toàn diện các nhiệm vụ kinh tế chính trị trọng tâm của đơn vị và của toàn ngành.

Sáng kiến tham gia chương trình là các giải pháp kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động chuyên môn; giải pháp quản lý, tổ chức, điều hành mang lại hiệu quả cao trong công tác; giải pháp trong hoạt động công đoàn, mô hình hoạt động hay, cách làm mới; giải pháp trong công tác phòng chống dịch Covid-19, các giải pháp thiết thực mang lại hiệu quả cao trong công tác phòng chống dịch….


Đoàn viên, người lao động VATM quyết tâm hoàn thành mục tiêu kép vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch
vừa đảm bảo cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay an toàn, thông suốt

Căn cứ kế hoạch của Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty yêu cầu các công đoàn trực thuộc, tùy điều kiện thực tiễn, xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với từng đơn vị. Lựa chọn các nội dung phù hợp gắn với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và đặc thù hoạt động của công đoàn cơ sở, ưu tiên nhiệm vụ vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch vừa đảm bảo cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay an toàn, thông suốt; đẩy mạnh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng đặc biệt là các dự án, công trình trọng điểm của Tổng công ty.

Các công đoàn cơ sở nghiên cứu phối hợp với chuyên môn tổ chức “Tuần cao điểm”, “Tháng cao điểm” để động viên đoàn viên, người lao động phát huy sáng kiến, phấn đấu 10% đoàn viên, cán bộ công đoàn, CNLĐ có sáng kiến tham gia chương trình.

Trước mắt, cần tập trung hưởng ứng nhiệt tình “Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động với mục tiêu thi đua hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 1 có 2000 sáng kiến đăng ký trên hệ thống phần mềm trực tuyến. Thời gian thực hiện chiến dịch từ nay đến 31/5/2022. Trong thời gian chiến dịch, phấn đấu hoàn thành 30% chỉ tiêu sáng kiến tham gia chương trình.

Công đoàn cơ sở cần xây dựng sự ủng hộ, đồng thuận, tạo điều kiện của thủ trưởng cơ quan, đơn vị cho việc triển khai thực hiện chương trình. Thành lập, phát huy vai trò của “Tổ hỗ trợ sáng kiến” của công đoàn để hướng dẫn, giúp đỡ đoàn viên tham gia nộp sáng kiến, quản lý, tổng hợp và thực hiện nhiệm vụ quản trị sáng kiến của các đơn vị. Các sáng kiến sau khi được công nhận, đoàn viên, CNLĐ hoặc các Công đoàn cơ sở cập nhật sáng kiến của mình lên Cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam để tham dự Chương trình theo địa chỉ http://congdoanvietnam.org.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận