tạp chí bầu trời

VATM ban hành Chỉ thị tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 03/8/2021, Tổng Giám đốc Đoàn Hữu Gia đã ký ban hành Chỉ thị tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 để triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch và bảo vệ sức khỏe của cán bộ, nhân viên, người lao động Tổng công ty.

Theo đó, Tổng công ty yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt đến người lao động yêu cầu chấp hành, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ, UBND các địa phương nơi có đơn vị đứng chân, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty về công tác phòng, chống dịch; tiếp tục nâng cao ý thức và có trách nhiệm cao trong công tác phòng, chống dịch. Tổng công ty yêu cầu người lao động tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế “Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo y tế” trong thời gian làm việc tại cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị lập kế hoạch phân công, bố trí lao động trên nguyên tắc thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Chính phủ, của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về yêu cầu đảm bảo giãn cách xã hội, báo cáo danh sách lực lượng làm việc tại cơ quan theo đúng yêu cầu; quán triệt yêu cầu lực lượng người lao động chỉ có mặt tại cơ quan, đơn vị khi được bố trí, phân công và chỉ thực hiện nhiệm vụ được cơ quan, đơn vị giao.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc quản lý lao động thuộc quyền quản lý và chịu trách nhiêm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch. Các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, đảm bảo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trích nguồn: https://vatm.vn/vatm-ban-hanh-chi-thi-tang-cuong-thuc-hien-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-n6335.html

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận