tạp chí bầu trời
Đưa vào khai thác các đường lăn S7, S8 Dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng HKQT Tân Sơn Nhất

Đưa vào khai thác các đường lăn S7, S8 Dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng HKQT Tân Sơn Nhất