tạp chí bầu trời

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không: Ký kết giao ước thi đua năm 2020

Ngày 28/5/2020 tại Phòng 619 tòa nhà B Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không tổ chức Lễ kí kết giao ước thi đua năm 2020. Ông Dương Văn Khê - Trưởng Trung tâm chủ trì hội nghị.


Lễ kí kết giao ước thi đua năm 2020 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không

Thực hiện Công văn số 6650/QLB-CĐTCT ngày 30/12/2019 về Chương trình, kế hoạch thi đua năm 2020 của Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc thực hiện kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng, nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoặch năm 2020, Trung tâm Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không cam kết thực hiện tốt phong trào thi đua "Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lao động, sản xuất, lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" đoàn kết, sáng tạo, hăng hái thi đua trong lao động , sản xuất, tích cực đổi mới đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tìm kiếm cứu nạn và chất lượng dịch vụ năm 2020" gồm 05 nội dung:

1. Cung cấp đầy đủ dịch vụ tìm kiếm cứa nạn Hàng không, hoàn thành xuất sắc các nội dung trong Chương trình thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 của Trung tâm.

2. Nâng cao Văn hóa an toàn Hàng không, thực hiện nghiêm túc kỹ luật lao động tại nơi làm việc.

3. Đảm bảo an toàn, chất lượng; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đảm bảo sự phát triển của Trung tâm đóng góp vào sự phát triển của Tổng công ty.

4. Nâng cao chất lượng công việc chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

5. Tiếp tục phát huy phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích góp phần nâng cao năng xuất, chất lượng hiệu quả trong công tác, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020.

Sau khi thống nhất các nội dung đại diện các Phòng Ban trong Trung tâm đã cùng nhau ký kết giao ước thi đua năm 2020 dưới sự chứng kiến của tập thể cán bộ, nhân viên.

Trích nguồn: https://vatm.vn/trung-tam-phoi-hop-tim-kiem-cuu-nan-hang-khong-hoi-nghi-dang-ky-giao-uoc-thi-dua-nam-2020-n5912.html

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận