tạp chí bầu trời

Trung tâm Khí tượng hàng không tổ chức khóa huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động năm 2022

Trong các ngày 12/5/2022 và 16-17/5/2022 tại tầng 8, tòa nhà B, Trung tâm Khí tượng hàng không đã tổ chức 3 lớp huấn luyện ATLĐ, VSLĐ cho Người lao động của Trung tâm.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của hoạt động huấn luyện an toàn lao động (ATLĐ), vệ sinh lao động (VSLĐ), Trung tâm Khí tượng hàng không đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần kiểm định kỹ thuật an toàn công nghiệp Hà Nội tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo qui định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 5 năm 2016, cho các đối tượng thuộc nhóm 4.

Trung tâm Khí tượng hàng không tổ chức khóa huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động năm 2022

Tại lớp huấn luyện các học viên tham dự đã được nghe những thông tin thiết thực, quan trọng như: Hệ thống chính sách, pháp luật về An toàn lao động, Vệ sinh lao động; Nghị định 44/2016/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định Kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động; Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động; Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động, phương pháp cải thiện điều kiện lao động; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động, chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động, chức năng nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Đồng thời, lớp huấn luyện cũng đã trang bị những kỹ năng để chủ động phòng ngừa những sự cố có thể xảy ra trong quá trình lao động; Công dụng cách sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân, những quy định cụ thể về an toàn lao động tại nơi làm việc.   

Khóa học được tổ chức nhằm mục đích toàn thể người lao động trong Trung tâm thực hiện tốt an toàn, vệ sinh lao động nhằm bảo đảm sức khỏe và tính mạng của người lao động, góp phần quan trọng vào việc phát triển sản xuất và đời sống xã hội nói chung, tại Trung tâm Khí tượng hàng không nói riêng.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận