tạp chí bầu trời

Trung tâm Khí tượng hàng không làm việc với Trung tâm Khí tượng hàng không Nội Bài

Trung tâm Khí tượng hàng không - đơn vị chi nhánh của Tổng công ty được thành lập từ đầu năm 2021 trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không thuộc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam. Và việc rà soát, cập nhật và xây dựng các quy trình theo hướng hợp nhất các quy trình của đơn vị, áp dụng chung cho các cơ sở cung cấp dịch vụ Khí tượng hàng không là cần thiết với mô hình tổ chức mới.

Ngày 27/9/2021, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã ban hành một loạt các quyết định số 4615/QĐ-QLB, 4616/QĐ-QLB, 4617/QĐ-QLB, 4618/QĐ-QLB, 4619/QĐ-QLB, 4620/QĐ-QLB về việc ban hành các quy trình Thiết lập và phát hành bản tin TREND, TAF/TAF AMD, AD-WRNG, SPECI/SPECIAL, METAR và Met Report, quy trình thiết lập và cung cấp Hồ sơ khí tượng thuộc Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Giám đốc Trung tâm Khí tượng hàng không đã giao cho Phòng Nghiệp vụ của Trung tâm triển khai các quy trình đến từng cơ sở cung cấp dịch vụ Khí tượng hàng không. Trong đó, ngày 11/10/2021, Phòng Nghiệp vụ đã đến trực tiếp cơ sở cung cấp dịch vụ Khí tượng hàng không Nội Bài để triển khai thực hiện một số quy trình nêu trên.

Triển khai quy trình ISO 9001:2015 tại Trung tâm KTHK Nội Bài

Buổi triển khai quy trình được tổ chức tại phòng họp của Trung tâm Khí tượng hàng không Nội Bài bao gồm đại diện Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ và Lãnh đạo Trung tâm Khí tượng hàng không Nội Bài. Buổi làm việc đã phân tích, đánh giá và vận dụng những điểm cải tiến hữu ích cho phù hợp với các quy định và cơ cấu tổ chức mới của Trung tâm.

Dịch vụ Khí tượng hàng không là một mắt xích quan trọng trong chuỗi dịch vụ Bảo đảm hoạt động bay dân dụng. Trung tâm Khí tượng hàng không luôn đề cao việc xây dựng và cải tiến các quy trình chuyên môn áp dụng theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 :2015, để ngày càng hoàn thiện, chuẩn hóa các quy trình, quy định nhằm ngày càng nâng cao và cải tiến chất lượng dịch vụ phục vụ công tác đảm bảo an toàn bay.

Tô Hoài

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận