tạp chí bầu trời

Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024; Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 08 tháng 01 năm 2024, Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2024; Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 trong không khí trang trọng và ấm cúng.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Hoàng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Công Long, Q.Tổng Giám đốc Tổng công ty; đồng chí Bùi Trọng Nam, nguyên là Thành viên HĐTV Tổng công ty; các đồng chí Thành viên HĐTV; đồng chí Hồ Sỹ Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc; ông Bùi Huy Đạo - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, Phó Ban TCCB -LĐ; đồng chí Kiểm soát viên CSH; các đồng chí đại diện cho Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty, đại diện BCH Đoàn Thanh niên Tổng công ty; các đồng chí đại diện cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các cơ quan Ban Đảng, các đồng chí là nguyên cán bộ, nhân viên của Trung tâm ĐTHL đã nghỉ chế độ.

Ông Hồ Sỹ Tùng - Phó Tổng giám đốc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị được thực hiện tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 7151/QĐ-QLB ngày 28/12/2023 của Tổng Giám đốc, về việc ban hành Quy chế thực hiện Dân chủ ở cơ sở của Công ty mẹ - Tổng công ty QLB Việt Nam.

Hội nghị tổ chức trên cơ sở thống nhất giữa Ban lãnh đạo và Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm, nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động; tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, thực hiện dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, xây dựng Trung tâm ĐTHL nghiệp vụ QLB ngày càng phát triển.

Hội nghị có nhiệm vụ bầu đoàn đại biểu dự Hội nghị NLĐ Tổng công ty QLB VN năm 2024, bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2026 và bầu thành viên tham gia đối thoại bên đại diện Người lao động.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị 

Có 6 ý kiến tham luận tại Hội nghị, các ý kiến tham luận đã bám sát vào mục tiêu Đề án phát triển của Trung tâm, Đề án phát triển giáo viên, kế hoạch nhiệm vụ được giao trong năm 2024, chế độ quyền lợi của Người lao động và tình hình thực tiễn tại đơn vị để phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2024 và chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Người lao động. Các ý kiến tham luận đã tập trung vào các vấn đề như: nâng cao chất lượng chương trình giáo trình trên cơ sở sửa đổi cập nhật theo các tài liệu của ICAO (DOC10056, DOC10057 ...); nâng cao chất lượng công tác giáo viên bằng việc tạo môi trường sinh hoạt chuyên môn, tăng cường hội thảo, sinh hoạt chuyên đề, tạo cơ chế chính sách thu hút giáo viên, huấn luyện viên; nâng cao chất lượng và thúc đẩy hoạt động giảng dạy trực tuyến trong thời đại số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tổ chức, quản lý đào tạo; đầu tư cơ sở vật chất đặc biệt là trang thiết bị thực hành nhằm tăng cường thời lượng và chất lượng công tác đào tạo thực hành cho nhân viên...

Người lao động tham luận tại Hội nghị

Đến dự và chỉ đạo, Phó Tổng giám đốc Hồ Sỹ Tùng đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể Trung tâm trong năm qua đã thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch do Tổng công ty giao. Bên cạnh đó đồng chí đã chỉ đạo, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm mà Trung tâm cần tập trung nguồn lực để thực hiện, cụ thể: nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện điện tử; nâng cao chất lượng chương trình, giáo trình theo DOC10056, DOC10057 và phù hợp với quy định tại Thông tư 35 của Bộ Giao thông vận tải; tiếp tục nghiên cứu phương án thiết lập cơ sở đào tạo thực hành dùng chung tại các đơn vị; tăng cường công tác chuyển đổi số, số hóa tài liệu, thực hiện các đề tài nghiên cứu trên cơ sở khai thác tối đa quỹ khoa học công nghệ; từng bước thiết kế và áp dụng thử nghiệm các bài giảng điện tử vào công tác giảng dạy đảm bảo tính hiệu quả và khả thi; giao Ban TCCB-LĐ tiếp tục nghiên cứu tăng cường, bổ sung giáo viên cơ hữu cho Trung tâm và thực hiện các chế độ, chính sách thu hút giáo viên trong đó có chế độ chính sách cho giáo viên cơ hữu tại Trung tâm. Hội nghị đã tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Phó Tổng giám đốc Hồ Sỹ Tùng và các ý kiến tham luận tại Hội nghị, để đưa vào chương trình hành động thực tiễn của đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Đình Tuấn - Trưởng Trung tâm tặng hoa chúc mừng Ban Thanh tra nhân dân đồng thời là nhân sự đối thoại nhiệm kỳ 2024-2026

Hội nghị đã bầu ra đoàn đại biểu đi dự Hội nghị Người lao động Tổng công ty năm 2024; bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2026 và nhân sự tham gia đối thoại. Hội nghị đã diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn và đã thành công tốt đẹp.

Cùng ngày, hoà chung với không khí phấn khởi Tổng công ty QLB Việt Nam thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 và quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024, Trung tâm ĐTHL nghiệp vụ QLB long trọng và hân hoan tổ chức Lễ tổng kết thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 và triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024. Lễ tổng kết là dịp để toàn thể cán bộ, nhân viên của Trung tâm nhìn nhận, tổng kết, đánh giá những thành quả đã đạt được trong năm qua, rút ra những bài học kinh nghiệm để đưa ra những giải pháp hữu hiệu triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng công ty giao cho đơn vị trong năm 2024.

Đồng chí Lê Hoàng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Lễ tổng kết

Đồng chí Nguyễn Đình Tuấn - Trưởng Trung tâm ĐTHL báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Trong nội dung triển khai nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Nguyễn Đình Tuấn nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà đơn vị cần tập trung triển khai thực hiện bao gồm: 1) Tập trung thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, huấn luyện năm 2024 đã được Tổng Giám đốc tạm giao tại QĐ số 7195/QĐ-QLB ngày 29/12/2023; trong đó chú trọng đến: lực lượng lao động trực tiếp cung cấp dịch vụ ANS (lao động cốt lõi là Không lưu, Kỹ thuật); lực lượng liên quan đến chuyển dịch về công nghệ QLB, chuyển đổi số; lực lượng nhân lực chất lượng cao; lực lượng giáo viên và huấn luyện viên; lực lượng cán bộ các cấp, kể cả nguồn cán bộ. 2) Thực hiện trách nhiệm của cơ quan giúp việc Ban chỉ đạo nghiên cứu xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực Không lưu, Kỹ thuật giai đoạn 2024 -2030. Tổ chức xây dựng các chương trình đào tạo Không lưu theo tài liệu ICAO Doc 10056, đào tạo Kỹ thuật theo tài liệu Doc 10057. 3) Xây dựng kế hoạch chuyển đổi số trong công tác đào tạo, huấn luyện của VATM giai đoạn 2024 – 2030 trình Lãnh đạo TCT phê duyệt để triển khai thực hiện. 4) Tăng cường các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên thông qua các hoạt động như: tọa đàm trao đổi, ngày hội giảng dạy, thiết lập giải thưởng giáo viên cống hiến, lập các nhóm nghiên cứu các đề tài đào tạo nâng cao... 5) Song song với hoạt động chuyên môn là xây dựng Chi bộ, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong sạch vững mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ tổng kết, đồng chí Chủ tịch Lê Hoàng Minh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà tập thể cán bộ, nhân viên của Trung tâm đã đạt được trong năm 2023. Đồng chí nhấn mạnh rằng, con người là vấn đề quan trọng và là yếu tố then chốt đối với một tổ chức, một doanh nghiệp, do vậy Trung tâm cần tập trung mọi nguồn lực, nỗ lực phấn đấu đào tạo cho được nguồn nhân lực có chất lượng cho Tổng công ty, để góp phần thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ chung của Tổng công ty trong năm 2024 và trong những năm tới.

Đồng chí Nguyễn Đình Tuấn tặng hoa và quà lưu niệm cho đồng chí Bùi Trọng Nam

Tại lễ tổng kết, nhân dịp đồng chí Bùi Trọng Nam - Nguyên Thành viên HĐTV Tổng công ty, đã hoàn thành nhiệm vụ và nghỉ chế độ, với những tình cảm nồng ấm và chân thành nhất, đồng chí Nguyễn Đình Tuấn đã thay mặt cho tập thể CBNV Trung tâm ĐTHL tặng hoa và quà lưu niệm cho đồng chí.

Buổi lễ tổng kết có sự tham gia đầy đủ của toàn thể cán bộ, nhân viên của Trung tâm và diễn ra trong không khí trang trọng, ấm cúng và phấn khởi.

Nguồn: Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024; Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 (vatm.vn)

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận