tạp chí bầu trời

Triển khai kế hoạch thực hiện quản lý luồng không lưu tại Việt Nam

Nhằm đảm bảo công tác triển khai Quản lý luồng không lưu (ATFM) đồng bộ hiệu quả theo lộ trình, đáp ứng nhu cầu phát triển của hoạt động vận tải hàng không trong nước và khu vực, ngày 29/6/2020 Cục Hàng không Việt Nam đã ra quyết định số 1066/QĐ-CHK về việc ban hành Kế hoạch thực hiện ATFM tại Việt Nam.

Kế hoạch này có sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị bao gồm Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, các doanh nghiệp cảng hàng không khác, Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP và các hãng hàng không cùng với cơ quan ATFM của các vùng thông báo bay kế cận. Nhằm đáp ứng các yêu cầu về tăng cường an toàn, điều hòa, hiệu quả hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam, trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu về an ninh quốc phòng.

Hội thảo ATFM tại Đà Nẵng

Theo đó, lộ trình thực hiện ATFM gồm 3 giai đoạn:

- Giai đoạn ngắn hạn (2020-2023): Thiết lập nền tảng để bắt đầu thực hiện ATFM tại Việt Nam. Hiện đại hóa hệ thống quản lý kế hoạch bay; xây dựng mô hình, trang bị công cụ tính toán CTOT và CTO; trang bị công cụ đảm bảo tính năng GDP cho các sân bay có hoạt động bay cao; tham gia chương trình ATFM đa điểm nút mức 3 và chương trình ATFM NARAHG.

- Giai đoạn trung hạn (2024-2026): Tiếp tục triển khai/tích hợp mô hình CDM/A-CDM; triển khai SWIM để trao đổi dữ liệu trong nước; tích hợp xử lý dữ liệu của hệ thống quản lý tàu bay cất/hạ cánh (AMAN/DMAN); đầu tư, nâng cấp hệ thống ATFM tiên tiến áp dụng cho hoạt động bay trên đường bay và vùng trời sân bay trong FIR Hà Nội và Hồ Chí Minh; nghiên cứu, phối hợp thực hiện ATFM với HKDD một số nước Đông Nam Á kế cận.

- Giai đoạn dài hạn (2027-2030): Áp dụng hệ thống ATFM tiên tiến được tích hợp và phân phối đầy đủ trong 2 FIR Hà Nội và Hồ Chí Minh; áp dụng đầy đủ mô hình FF-ICE, thực hiện SWIM trong nước và quốc tế; đầu tư, nâng cấp hệ thống ATFM hoàn chỉnh, tích hợp ATFM với A-CDM; thực hiện ATFM là cầu nối giữa chương trình ATFM đa điểm nút và chương trình ATFM NARAHG.

Việc thiết lập, sửa đổ bổ sung và triển khai thực hiện Kế hoạch này được tiến hành trên cơ sở phối hợp, hợp tác và tư vấn với tất cả các cơ quan, đơn vị có liên quan, trong đó VATM là cơ quan đóng vai trò chủ trì tổ chức triển khai Kế hoạch, đảm bảo triển khai ATFM tại Việt Nam hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu hoạt động bay hiện tại và trong tương lai.

Trích nguồn: https://vatm.vn/trien-khai-ke-hoach-thuc-hien-quan-ly-luong-khong-luu-tai-viet-nam-n6018.html

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận