tạp chí bầu trời

TP.HCM: Triển khai Kế hoạch tiết kiệm điện giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 15/10/2021, UBND TP.HCM ban hành quyết định số 3579/QĐ-UBND về kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2021 – 2025.

Cụ thể, trong giai đoạn 2021 – 2015 phải đảm bảo mỗi năm tiết kiệm được tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ toàn Thành phố. Đối với khu vực sản xuất công nghiệp – xây dựng; khu vực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; khu vực giao thông vận tải; khu vực thương mại, dịch vụ, du lịch; khu vực điện dân dụng đều đặt mục tiêu tiết kiệm là 2%.

Theo đó, các cơ quan, công sở, tòa nhà, văn phòng, trường học, bệnh viện,… phải phối hợp với Công ty Điện lực khu vực xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiện điện cho đơn vị, đảm bảo hàng năm phải tiết kiệm được 5,0% tổng điện năng tiêu thụ trong năm; lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời; tôr chức thực hiện hiệu quả quy định về sửa dụng, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị điện; xây dựng và ban hành quy tắc về sử dụng điện.

Đối với các tổ chức, các nhân quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực khu vực xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 20% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn năm 2021 – 2025. Thay thế các đền trang trí, đền chiếu sáng, đèn quảng cáo bằng đèn tiết kiệm điện; áp dụng công nghệ điều khiển tự động. Sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu sức cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng chuẩn bị đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp. Đẩy nhanh lộ trình thực hiện tự động hóa chiếu sáng theo khung thời gian và điều kiện thời tiết của các công trình chiếu sáng công cộng. Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương maijm tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời và cao điểm buổi tối của hệ thống điện theo yêu cầu của Công ty Điện lực khu vực, sẵn sàng cắt giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Công ty Điện lực khi xảy ra thiếu điện.

Đối với các hộ gia đình khuyến khích sử dụng các thiết bị điện được dán nhãn năng lượng. Thường xuyên thực việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại gia đình như: tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng; cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện; chị sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết; ưu tiên mua sắm các phương tiện, thiết bị điện hiệu quả hiệu suất cao hoặc thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; hạn chế tối đa sử dụng bóng đèn sợi đốt; lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời.

Đối với các cơ sở thương mại dịch vụ thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Xây dựng và phổ biến thực hiện nội quy tiết kiệm điện của đơn vị cho khách hàng, nhân viên. Phối hợp với Công ty Điện lực khu vực thực hiện việc giảm nhu cầu sử dụng điện khi có yêu cầu. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động, người quản lý, khách hàng, khách lưu trú tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, nhà hàng, cơ sở lưu trú về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Khuyến khích các cơ sở kinh doanh, dịch vụ lắp đặt và tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo và hệ thống điện, năng lượng nội bộ, giảm nhu cầu điện của Đơn vị từ nguồn điện lưới quốc gia. Cắt, giảm 50 % công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời và thời gian cao điểm buổi tối của hệ thống điện theo yêu cầu của Công ty Điện lực khu vực. Xây dựng và ban hành quy tắc về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Đối với cơ sở công nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến, gia công sản phẩm hàng hóa, cơ sở chế tạo, sửa chữa phương tiện, thiết bị, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp cần xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả như: đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải; thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý; hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ lớn điện lớn vào giờ cao điểm; hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải. Khuyến khích lắp đặt, tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời năng lượng gió và hệ thống năng lượng nội bộ; ưu tiên sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao. Rà soát, chấn chỉnh việc chấp hành luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có liên quan. Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp phải tuân thủ định mức tiêu hao năng lượng theo quy định. Xây dựng và triển khai quy tắc về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả tại các cơ sở sản xuất, chế biến, gia công sản phẩm hàng hóa, cơ sở chế tạo sửa chữa phương tiện, thiết bị, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Phát động phong trào về sáng kiến, cải tiến kĩ thuật về tiết kiệm điện tại các cơ sở sản xuất. Khuyến khích các cơ sở sản xuất tận dụng các nguồn năng lượng phát sinh trong quá trình sản xuất như nhiệt thải phục vụ phát điện, tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống điện, năng lượng nội bộ, giảm nhu cầu điện của đơn vị từ nguồn điện lưới quốc gia. Khuyến khích việc triển khai tiêu chuẩn quản lý sử dụng điện năng tại các cơ sở sản xuất.

Ngoài ra, UBND TP.HCM yêu cầu các Sở, Ban, Ngành thực hiện các nội dung đã được phân công, theo dõi đôn đốc các đơn vị thực hiện và triển khai kế hoạch.                              

Phi Phụng.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận