tạp chí bầu trời

TP.HCM: Tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp đối với các thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách

Ngày 01/10/2021, Văn phòng UBND Thành phố ban hành công văn số 7395/VP-KSTT về việc triển khai Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30/9/2021 của UBND TP.HCM.

Theo đó, Ngày 30/9/2021 UBND TP.HCM đã ban hành Chỉ thị số 18 về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Theo Chỉ thị 18 của UBND TP.HCM, thì các thủ tục hành chính đã được cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và các thủ tục hành chính cơ quan, đơn vị đã phối hợp với đơn vị bưu chính công ích sẽ thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả theo hình thức trực tuyến, bưu chính công ích.

Tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp các thủ tục đặc biệt, cấp bách được nêu tại công văn số 4230/VP-KSTT ngày 03/6/2021 như thủ tục hành chính liên quan đến công tác đăng ký khai sinh, khai tử; thủ tục hành chính thuộc các nhóm thủ tục liên quan đến: kho bạc, công chứng, chứng thực như di chúc, hợp đồng về biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ, đăng ký biện pháp bảo đảm để vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của cá nhân, tổ chức; thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực bảo trợ xã hội; thẻ bảo hiểm y tế; thủ tục khác liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký người dân để người dân, doanh nghiệp thực hiện các hồ sơ liên quan về an sinh xã hội, sản xuất, kinh doanh, phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài các thủ tục nêu trên, các thủ trưởng cơ quan, đơn vị sẽ chủ động xem xét, quyết định tiếp nhận giải quyết các trường hợp cấp bách, cần thiết khác trên cơ sở đề nghị cụ thể của người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, việc tổ chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính phải đảm bảo Bộ Tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo nguyên tắc 5K. Thực hiện công khai, thông tịn rộng rãi để người dân, doanh nghiệp biết lựa chọn thời gian cũng như cách thức nộp hồ sơ phù hợp, tránh tình trạng tập trung lúc đông người. Bố trí nhân sự trực tại Bộ phận Một cửa để đảm bảo việc tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ, trực điện thoại để thông tin và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính.

Ngoài ra, Văn phòng UBND TP,HCM đề nghị đến các Sở, Ban, Ngành phụ trách các lĩnh vực có thủ tục hành chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đề xuất cập nhật, điều chỉnh danh mục các lĩnh vực hành chính đặc biệt, cấp bách thuộc trường hợp tiếp nhận, trả kết quả trực tiếp để gửi về Văn phòng UBND TP.HCM chậm nhất đến ngày 11/10/2021.

Cát Tây

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận