tạp chí bầu trời

TP.HCM: Rút ngắn khoảng cách tiêm mũi 2 còn 6 tuần cho những người đã tiêm mũi 1 là AstraZeneca

Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, Thành phố cần phải đẩy nhanh tiến độ bao phủ mũi 2 vắc xin phòng Covid-19 cho người dân để tăng cường sự bảo vệ chống lại dịch bệnh.

Trước đó, ngày 21/9/2021 Sở Y Tế đã gửi công văn số 6791/SYT-NVY đề xuất đến UBND TP.HCM về việc xin rút ngắn thời gian khoảng cách tiêm mũi 2 bằng vắc xin AstraZeneca hoặc Pfizer tối thiểu 06 tuần. Áp dụng đối người tiêm mũi 1 bằng loại vắc xin AstraZeneca.

Ngày 24/9/2021, Văn phòng UBND TP.HCM gửi công văn số 7190/VP-VX đến Sở Y Tế. Theo đó, Ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chấp thuận đề xuất của Sở Y Tế về việc rút ngắn khoảng cách tiêm mũi 2 xuống còn tối thiểu 06 tuần, đối với những người đã tiêm mũi 1 là AstraZeneca.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng chỉ đạo Sở Y Tế phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Cát Tây.

 

 

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận