tạp chí bầu trời

TP. Thủ Đức: Công nhận liệt sĩ khi mất vì tham gia phòng, chống dịch Covid-19

TP. Thủ Đức vừa ban hành công văn 1268/LĐTBXH về hướng dẫn xem xét công nhận liệt sĩ đối với những trường hợp đã mất khi tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua trên địa bàn. 

Để nhanh chóng và có cơ sở hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ cho các trường hợp “Đặc biệt dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và Nhân dân” qua đời do nhiễm Covid-19 khi đang thực hiện nhiệm vụ, Phòng LĐTB&XH của TP. Thủ Đức đề nghị các cơ quan, đơn vị cần hoàn thiện các giấy tờ, tài liệu liên quan.

Cụ thể, Giấy trích lục khai tử do UBND phường, xã, thị trấn cấp có ghi rõ nguyên nhân chết do nhiễm bệnh Covid-19; Biên bản xảy ra sự việc do cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý người hy sinh hoặc UBND cấp xã nơi xảy ra sự việc lập; Các giấy tờ, tài liệu làm căn cứ xác định tham gia phòng chống dịch Covid-19 của cơ quan có thẩm quyền cấp như: Quyết định thành viên tổ phòng chống dịch Covid-19; Quyết định hoặc thông báo phân công nhiệm vụ..., các giấy tờ thể hiện chết do nhiễm bệnh Covid-19 trong khi tham gia phòng chống dịch...

Sau khi hoàn chỉnh đầy đủ các giấy tờ trên, cơ quan, đơn vị thẩm định cấp giấy báo tử và gửi về Phòng LĐTB&XH của TP. Thủ Đức để giải quyết trình tự theo quy định.

Cát Tây

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận