tạp chí bầu trời

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam sẽ bổ sung vốn điều lệ lên mức 3.827,63 tỷ đồng

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Theo đó, Thủ tướng đồng ý chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam theo đề nghị của Bộ GTVT và ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính. Việc quản lý, sử dụng vốn điều lệ hiện có và được bổ sung của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Thủ tướng giao Bộ GTVT chịu trách nhiệm về mức vốn điều lệ xác định lại, mức vốn thiếu cần bổ sung cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam; quyết định, phê duyệt việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Vào cuối tháng 10/2020, Bộ GTVT đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương cho phép bộ này được quyết định đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam giai đoạn 2019 - 2021 với mức vốn điều lệ mới đến ngày 31/12/2021 là 3.827,63 tỷ đồng, nguồn bổ sung vốn điều lệ từ Quỹ đầu tư phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2018 –2021.

Việc điều chỉnh bổ sung tăng vốn điều lệ giúp Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam có thêm nguồn lực tài chính đáp ứng một phần nhu cầu vốn đầu tư còn thiếu cho các dự án đầu tư nhằm đảm bảo mục tiêu kinh tế, chính trị được nhà nước giao, đảm bảo an toàn hàng không, an ninh quốc phòng theo đúng định hướng phát triển đã được phê duyệt.

Đồng thời, việc đầu tư bổ sung tăng vốn điều lệ giúp Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tăng năng lực của toàn hệ thống trong dây chuyền cung cấp các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay đáp ứng điều hành từ 2 triệu đến 4 triệu lần chuyến/năm.

Theo Thành Nam

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận