tạp chí bầu trời

Tối ưu hóa lưu thông hàng không trên điện toán đám mây

Vào tháng 7 năm nay, PASSUR và Aireon đã công bố quan hệ đối tác nhằm nâng cao các tùy chọn tối ưu hóa lưu thông hàng không dựa trên điện toán đám mây. Sự tăng cường khả năng nhận biết tình huống được hỗ trợ bởi tính năng phân tích dữ liệu nâng cao, các công cụ máy học (ML) và trí tuệ nhân tạo (AI).

Sự hợp tác này có gì khác biệt? PASSUR đang sử dụng một giải pháp hiện có dựa trên thông tin được cung cấp bởi các nguồn giám sát trực tiếp và dữ liệu giám sát dựa trên vệ tinh của Aireon.

Hãy cùng xem những gì nền tảng PASSUR Ariva mang lại. Sáu mươi ba phần trăm số chuyến bay khởi hành ở Hoa Kỳ đã được Ariva tối ưu hóa, cho thấy sự phù hợp và có thể chấp nhận của ngành đối với công cụ mới. Ở cấp độ đơn giản nhất, đây là nền tảng hỗ trợ ra quyết định và cộng tác viên kỹ thuật số dựa trên điện toán đám mây mà các sân bay và hãng hàng không có thể sử dụng để cải thiện việc theo dõi chuyến bay từ đầu đến cuối (gate to gate) của họ. Và do đó, cải thiện dự báo của họ về năng lực so với nhu cầu. Các ANSP cũng có thể hưởng lợi từ công cụ này để giúp kiểm soát viên không lưu lập kế hoạch trước về không lưu, trực quan hóa giao thông và nâng cao năng lực dự báo.

Nhận thức tình huống, phối hợp điều hành ra quyết định dựa trên thời tiết trong một thời điểm cụ thể và đề xuất các mô hình nắm giữ cho phép thiết lập các thông số dự báo về năng lực so với nhu cầu thực tế và độ trễ mặt đất trong một khoảng thời gian cụ thể. Nền tảng dựa trên điện toán đám mây sẽ cho phép cung cấp dữ liệu giám sát của Aireon cho bất kỳ sân bay nào mà không cần triển khai cơ sở hạ tầng của riêng họ. Dữ liệu này sẽ được mở rộng bổ sung thêm dữ liệu bề mặt sân bay để tạo điều kiện đưa ra quyết định chính xác và khả thi hơn. Do đó, khả năng dự đoán sẽ được tăng cường một cách rõ rệt hơn đối với các công tác quản lý điều hành bay.

Dữ liệu lớn trong công cụ Ariva với các phân hệ trung gian cung cấp dữ liệu trên các khu vực toàn cầu bao gồm các chỉ số về chuyến bay, sân bay và vùng trời. Các thuật toán dự đoán, ML, AI và các phương pháp tối ưu về quản lý luồng không lưu giúp người dùng xác định cách họ muốn cấu trúc và trình bày thông tin của họ để hỗ trợ việc ra quyết định.

Ngày càng có nhiều chức năng liên quan đến chức năng quản lý không lưu được chuyển lên điện toán đám mây. Mặc dù đây vẫn là những gì chúng ta gọi là trí thông minh tăng cường - cung cấp thông tin bổ sung hỗ trợ đưa ra quyết định - hoặc trí thông minh hỗ trợ - đưa ra các đề xuất dựa trên phân tích dữ liệu - đây vẫn là những bước đầu tiên hướng tới một tương lai nơi AI đang đóng một vai trò lớn hơn trong việc quản lý vùng trời.

Trích nguồn: https://vatm.vn/toi-uu-hoa-luu-thong-hang-khong-tren-dien-toan-dam-may-n6012.html

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận