tạp chí bầu trời

Tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn TP.HCM

Ngày 28/8/2021, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 ban hành công văn số 2917/KH-BCĐ về kế hoạch tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoàn thành tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên sinh sống trên địa bàn Thành phố (theo thống kê của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tính tới ngày 30/6/2021 là: 7.208.800 người).

Từ ngày 8/3/2021 đến hết ngày 27/8/2021, các đơn vị của Thành phố đã thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 được 5.806.990 mũi tiêm, trong đó có 273.767 mũi tiêm 2. Ngoài ra, các đơn vị thuộc Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố được Bộ Y tế phân bổ khoảng 500.000 liều vắc xin, phần lớn số vắc xin này được tiêm cho cán bộ, công nhân viên, các lực lượng khác của đơn vị Trung ương đang làm việc và sinh sống trên địa bàn Thành phố. Theo ước tính đã có khoảng 83% người từ 18 tuổi trở lên sinh sống trên địa bàn Thành phố được tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Toàn bộ người dân trên địa bàn Thành phố trong độ tuổi quy định có chỉ định sử dụng vắc xin, trong đó tập trung ưu tiên tiêm vắc xin cho các nhóm đối tượng sau: Người cao tuổi. người có bệnh lý nền; thai phụ từ 13 tuần trở lên và bà mẹ đang cho con bú. Lực lượng tuyến đầu chống dịch (những người chưa tiêm). Lực lượng tuyến đầu về phát triển kinh tế (nhà đầu tư, doanh nghiệp, công nhân trong và ngoài các khu công nghiệp, người lao động thuộc nhóm cung cấp dịch vụ và hàng hóa thiết yếu, nhóm đảm bảo lưu thông,…).

Dựa trên yêu cầu bao phủ vắc xin cho người dân và quy định của Bộ Y tế về việc tiêm 2 liều vắc xin phòng COVID-19, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố xây dựng lộ trình như sau:

Giai đoạn 1 (từ ngày 29/8/2021 đến ngày 15/9/2021):

Tiêm mũi 1 cho khoảng 680.000 người, đạt tỷ lệ bao phủ 90% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1.

Tiêm vắc xin mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo từng loại vắc xin với khoảng 2.089.000 người, bao gồm: 733.000 người cần tiêm bằng vắc xin AstraZeneca hoặc Pfizer; 485.000 người cần tiêm bằng vắc xin Moderna; 31.000 người cần tiêm bằng vắc xin Pfizer; 840.000 người cần tiêm bằng vắc xin Vero Cell (tổ chức tiêm tập trung trong thời gian từ ngày 06/9/2021 đến ngày 10/9/2021). Tổng số lượng vắc xin cần sử dụng là 2.769.000 liểu.

Giai đoạn 2 (từ 16/9/2021 đến ngày 30/9/2021)

Bao phủ mũi 1 cho 10% còn lại của người từ 18 tuổi trở lên (khoảng 720.000 người).

Tiêm nhắc mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo từng loại vắc xin (khoảng 656.900 người), bao gồm: 500.000 người cần tiêm bằng vắc xin AstraZeneca hoặc Pfizer; 18.200 người cần tiêm bằng vắc xin Moderna; 700 người cần tiêm bằng vắc xin Pfizer; 138.000 người cần tiêm bằng vắc xin Vero Cell. Tổng số lượng vắc xin cần sử dụng là 1.376.900 liều.

Giai đoạn 3 (từ ngày 01/10/2021 đến ngày 15/10/2021) tiêm nhắc mũi 2 cho 2.600.000 người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian bằng vắc xin AstraZeneca hoặc Pfizer.

Giao đoạn 4 (từ ngày 16/10/2021 đén ngày 31/12/2021) Tiêm nhắc mũi 2 cho 1.400.000 người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo loại vắc xin phù hợp (trong giai đoạn từ ngày 29/8 đến ngày 30/9).

Tổng cộng số lượng vắc xin cần sử dụng từ ngày 29/8/2021 đến ngày 31/12/2021 là khoảng 8.145.900 liều (trong đó, sử dụng cho mũi 1 là khoảng 1.400.000 liều, sử dụng cho mũi 2 là khoảng 6.745.900 liều).

Đảm bảo nguồn cung ứng vắc xin đáp ứng nhu cầu bao phủ vắc xin cho người dân dân thành phố. Tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 phải đảm bảo an toàn, hiệu quả và chất lượng. Đồng thời tuyên truyền, vận động đến người dân ủng hộ chiến dịch tiêm chủng với tinh thần “Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”, “Vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất”

Các Sở, Ban, Ngành cùng phối hợp tổ chức thực hiện để tiến độ tiêm chủng được hoàn thành hiệu quả và sớm nhất giữa tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay.

Phi Phụng

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận