tạp chí bầu trời

Tổ chức tiêm vắc xin cho người dân từ các tỉnh, thành trở về TP.HCM

Ngày 21/10/2021, UBND TP.HCM đã ban hành công văn số 3508/UBND-VX về việc tổ chức tiêm vắc xin tập trung cho người dân từ các tỉnh, thành trở về TP.HCM.

Theo đó, Sở Y Tế đảm nhận việc cung ứng đầy đủ vắc xin hỗ trợ đội tiêm theo đề xuất của UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện nhằm đáp ứng nhu cầu tiêm cho người dân trên địa bàn. Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM chỉ đạo các cơ quan báo chí thông tin tuyên truyền rộng rãi về việc tiêm vắc xin cho người dân và thiết lập kênh thông tin cho người dân đăng ký tiêm vắc xin, đảm bảo người dân được tiêm chủng đúng lịch, đủ liều và an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung sẽ có nhiệm vụ chỉ đạo các cơ sở, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý khẩn trương rà soát, lập danh sách những người lao động chưa được tiêm vắc xin đầy đủ theo quy định, đặc biệt là người từ các tỉnh, thành trở về Thành phố. Qua đó, thống kê số lượng để gửi Sở Y Tế để phân bổ vắc xin.

Bênh cạnh đó, UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo các cơ sở, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý khẩn trương rà soát, lập danh sách những người lao động chưa được tiêm vắc xin đầy đủ. Để đảm bảo người dân trên địa bàn Thành phố được tiêm đủ vắc xin phòng, chống Covid-19.

Thanh Mai

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận